Op deze pagina zijn de oorspronkelijke Sanghasoetra
en een aantal reeds in het Nederlands vertaalde fragmenten samengebracht.

 

Hier staat de link naar de VERKLARING VOOR ETHISCH GEDRAG VOOR ZCLA LERAREN die wij in de teisho van 8 mei  lezen.

 

Lees hier meer over ons project rond de Sanghasoetra.

Dit is de link naar de oorspronkelijke ‘Sangha Sutra’ in het Engels: The Sangha Sutra – ZCLA Ethics Practices.docx

Hierbij vind je het vertaalde fragment dat de basis vormt voor onze uitgestelde online workshop ‘Communicatie bij conflict – Geweldloze Communicatie en de Sangha Soetra’, die gepland was op 1 mei maar door ziekte van de lesgever naar later verschoven wordt. Lees de  APPENDIX A. RICHTLIJNEN VOOR HET SPREKEN MET ANDEREN

Onder de foto vind je andere stukjes vertalingen die wij voordien reeds lazen.

 

 

VERTAALDE FRAGMENTEN

Sanghasoetra (p. 2)

De Sanghasoetra is het weefsel van al onze gedragingen en handelingen als we ons afstemmen op de aard van de werkelijkheid zoals belichaamd in De Drie Juwelen. Samen weven we het weefsel van het Sanghajuweel door de Dharma te realiseren, door ons af te stemmen op die Dharma van de leegte van een zelf, onderlinge verbondenheid, en vergankelijkheid. Ons afstemmen op deze natuur van de werkelijkheid wordt leven in harmonie genoemd. […]

In het weven van Sangha, is er één ding dat we allemaal herkennen: we weten wanneer er schade is aangericht, onheilzaam gedrag, wanneer iemand beschadigd wordt .
De Sanghasoetra behandelt dit fundamentele principe van niet-kwetsen en hoe het te leven in relatie tot jezelf en tot elkaar. Het daagt ons uit om ons voor te stellen hoe ieder van ons voorbij zijn egocentrisme kan gaan naar een diep-lichaamsbewustzijn van wat nodig is in een bepaalde situatie. En de Sutra behandelt de kunst van het herstellen wanneer de draden breken en het weefsel is gescheurd.

 

Sanghasoetra (p. 3)

Zen-training is het leven – jouw leven. Je leven omvat alles, je praktijk omvat alles. Zoals de stichter van de Japanse Soto Zen Dogen Zenji schreef: “Wat is praktijk? Overal, er is niets verborgen.”

Als je zentraining doet op deze berg (d.i. in deze sangha), kom je thuis bij jezelf – niet bij wie je denkt dat je bent, maar wie je echt bent. Het leven is onvoorspelbaar en rommelig. Omdat niets verborgen is en wij toch niet helder zien, is thuiskomen ook een mysterieuze en rommelige reis.

De uitnodiging van de praktijk in deze gemeenschap is om je hele zelf tot rijpheid te brengen als mens. Mensen en boeddha’s zijn niet één, niet twee. De persoon die je denkt dat je bent voortdurend heroriënteren op de meest volledige en volwassen uitdrukking van wie je werkelijk bent, wat een Boeddha is. Wanneer je de confrontatie aangaat met de kloof tussen jezelf en de Boeddha, wordt je conditionering – de diepgewortelde gedragspatronen, onzekerheden, gebreken en geheimen – helemaal blootgelegd door middel van de activiteit zelf van de zenpraktijk.
Dit betekent dat de training je uitnodigt om je te richten op wat het moeilijkst onder ogen te zien is in jezelf. Waarom? Omdat alles in Boeddha is inbegrepen, in wie je werkelijk bent. Wat er ook geweest is of wordt weggeduwd, is juist de eigenste dharma die de spirituele beoefening je vraagt te omarmen.

Je ideeën over wat de praktijk is, over wie u bent en wat een Boeddha is, en uw ideeën van perfectie, worden sterk vastgehouden. U hebt waarschijnlijk persoonlijke narratieven gecreëerd die uw ideeën versterken. Daarom kan je in een ‘spiritual bypassing’ terechtkomen. Spirituele bypassing is precies dit: je gaat errond, vermijd of omzeil wat je denkt dat “niet jij” is, wat meestal de kwaliteiten zijn die je in jezelf onacceptabel vindt. Je kan deze kwaliteiten op anderen projecteren. Je kan je schamen zich voor deze kwaliteiten, die vaak worden onderdrukt en daarom in de schaduw van je wezen leven. Vandaar dat dit “schaduwaspecten” wordt genoemd. Al deze patronen zijn verweven in de
kleed van bevrijding.

Onthoud, “[de praktijk is] overal. Er is niets verborgen.” Daarom kan met alles geoefend worden

 

Sanghasoetra (p.5)

Macht: Wat is machtsmisbruik? Wat is de ingebedde ongelijkheid van machtsposities, zoals in de relaties tussen leraar en student en tussen gevorderden en minder ervaren beoefenaars? In kwesties van geslacht en ras? Wat is macht over versus macht met? Hoe draagt de structuur van een zengemeenschap bij tot machtsmisbruik? Wat is het juiste gebruik van macht?

 

Sanghasoetra (p. 16-17)

‘Conflicten zijn een normaal onderdeel van het menselijk gedrag. Het is natuurlijk, onontkoombaar en onvermijdelijk. Vanuit het perspectief van de zenpraktijk, bieden conflicten een kans voor persoonlijke groei en kunnen fungeren als een aanzet tot ontwaken en transformatie.

Interpersoonlijke conflicten ontstaan overal waar er durende relaties zijn, zoals de langdurige relaties binnen de Sangha. Conflict, zoals hier gebruikt, verwijst naar voortdurende interpersoonlijke meningsverschillen, grieven en situaties die een negatieve invloed op jezelf en anderen hebben, en die niet erkent of aangepakt worden.

In een gemeenschap is de dynamiek van triangulatie bijzonder schadelijk.
Alle partijen in een conflict worden gevraagd om diepgaand zelfonderzoek te doen en de stappen te nemen die in de Klachtenprocedure om de situatie aan te pakken voordat het uit de hand loopt.’

 

Sanghasoetra (p.17)
Machtsmisbruik van de kant van de abt, leraren, priesters, oudere studenten, stewards, en personeel

Hoewel het Zen Centrum evolueert naar meer egalitaire vormen, erkennen wij dat er machtsverschillen bestaan in de structuur van het Zen Centrum. ZCLA stelt haar vertrouwen in haar leden die een gezagspositie bekleden en beschouwt daarom elke schending van dit vertrouwen als bijzonder schadelijk. Wij erkennen dat deze posities van gezag een machtsongelijkheid inhouden. Het uitbuiten van relaties, anderen schade berokkenen, of misbruik maken van van invloed schendt dit vertrouwen, vooral wanneer zulk wangedrag plaatsvindt onder het voorwendsel van onderrichtsmethoden of zenpraktijk. Voorbeelden van wangedrag zijn het overschrijden van seksuele grenzen, emotionele en psychologische manipulatie, en misbruik van de fondsen van het Zen Centrum.
Wangedrag door mensen in vertrouwensposities kan de gemeenschap vernietigen.

 
facebook