Zen Sangha vzw

Zetel: Elyzeese Velden 10 B, 9000 Gent.
Ondernemingsnummer: 0478-585-825

Uit onze statuten:
Zen Sangha vzw heeft als centrale doelstelling: de zenbeoefening van de Sotozenschool in de lijn van Taizan Maezumi Roshi (de White Plum Asanga) en Catherine Genno Pagès Roshi (Dana Sangha) in België te belichamen, aan te bieden en te vertegenwoordigen.

Hiertoe wil de vereniging activiteiten en structuren organiseren waaronder zenmeditatie, studie, religieuze diensten, voordrachten en andere activiteiten die de Boeddhamandala tot uitdrukking brengen en die niet in strijd zijn met de geldende wetgeving. Op die manier wil de vereniging de kernelementen van de zenpraktijk kenbaar maken, zoals leven in niet-weten, de studie van het zelf en de ontwikkeling van mededogen en liefde voor de anderen.

De vereniging streeft naar een goede verstandhouding en samenwerking met gelijkaardige initiatieven – groepen, organisaties of bewegingen van alle gezindten die uitdrukking geven aan een spirituele weg – in een geest van openheid en verdraagzaamheid.

De vereniging staat achter de opvatting dat je zen nooit enkel voor jezelf beoefent, maar in het belang van alle levende wezens. Dit impliceert een uitgesproken sociale houding.

 

 

Financiële gegevens

Betalingen en giften aan Zen Sangha vzw zijn welkom op volgende rekening van BNP Paribas Fortis-bank:
rekeningnummer 001-3822549-49 van Zen Sangha vzw, Elyzeese Velden 10 B, 9000 Gent (België)
IBAN-nummer: BE97 0013 8225 4949
BIC-code: GEBABEBB

Bank: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, België

Wens je lid te worden van Zen Sangha vzw, lees hier meer

 

 

facebook facebook