Zen Sangha vzw

Zetel: Elyzeese Velden 10 B, 9000 Gent.
Ondernemingsnummer: 0478-585-825

Uit onze statuten:
Zen Sangha vzw heeft als centrale doelstelling: de zenbeoefening van de Sotozenschool in de lijn van Taizan Maezumi Roshi (de White Plum Asanga) en Catherine Genno Pagès Roshi (Dana Sangha) in België te belichamen, aan te bieden en te vertegenwoordigen.

Hiertoe wil de vereniging activiteiten en structuren organiseren waaronder zenmeditatie, studie, religieuze diensten, voordrachten en andere activiteiten die de Boeddhamandala tot uitdrukking brengen en die niet in strijd zijn met de geldende wetgeving. Op die manier wil de vereniging de kernelementen van de zenpraktijk kenbaar maken, zoals leven in niet-weten, de studie van het zelf en de ontwikkeling van mededogen en liefde voor de anderen.

De vereniging streeft naar een goede verstandhouding en samenwerking met gelijkaardige initiatieven – groepen, organisaties of bewegingen van alle gezindten die uitdrukking geven aan een spirituele weg – in een geest van openheid en verdraagzaamheid.

De vereniging staat achter de opvatting dat je zen nooit enkel voor jezelf beoefent, maar in het belang van alle levende wezens. Dit impliceert een uitgesproken sociale houding.

 

Wens je lid te worden van Zen Sangha vzw, lees hier meer

 

Financiële gegevens

Betalingen en giften aan Zen Sangha zijn welkom op onze nieuwe bankrekening:
Rekeningnummer VDK: BE81 8901 5424 8724 van
Zen Sangha vzw, Elyzeese Velden 10 B, 9000 Gent (België)

Gegevens voor betalingen uit het buitenland:
IBAN-nummer: BE81 8901 5424 8724
BIC-code: VDSPBE91
Bank: VDK, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, België

 

Enkele maanden geleden verhuisden wij de spaarrekening van Zen Sangha naar Triodos Bank, dé bank bij uitstek die duurzaam, ethisch en transparant bankiert. Omdat Triodos (nog) geen online banking of lokettenservice aanbiedt, brachten wij vanaf 2018 onze zichtrekening over naar VDK bank, een lokale, kleinere bank, die – meer dan onze vroegere bank – ethisch in lijn is met onze waarden.

 

 

 

facebook