White Plum Asanga – zenlijn

Zen Sangha is gesticht door de Franse zenlerares Catherine Genno Pagès Roshi, spiritueel leidster van de Dana Sangha. Zelf is Genno Roshi de eerste dharma-opvolgster van de Amerikaanse zenmeester Dennis Genpo Merzel Roshi van de Kanzeon Sangha, die op zijn beurt opvolger is van de Japanse zenmeester Taizan Maezumi Roshi, stichter van de Soto Zenlijn White Plum Asanga.
Genno Roshi gaf dharma-overdracht aan Frank De Waele Roshi in juli 2005.

Frank ontving in 2011 ook dharma-overdracht van de Amerikaanse zenmeester Bernie Glassman Roshi (1939-2018), de eerste dharma-opvolger van Maezumi Roshi en sociaal bewogen stichter en bezieler van de Zen Peacemakers.
In 2015 ontving Frank van zijn beide zenleraren ook het finale zegel van de Dharma (inka).

 

Zen Sangha onderschreef in 2014 de kernwaarden van de White Plum Asanga, alsook haar ethische code. In 2017 publiceerde de White Plum een belangrijk document in verband met grensoverschrijdend gedrag en misbruik in haar gemeenschap.

Klik hier voor (Engelstalige) biografiën van Genno Roshi, Maezumi Roshi en Bernie Roshi.

Klik hier voor de White Plum website en hier voor de de White Plum Asanga Code of Ethical Conduct, die de Zen Sangha reeds in 2014 onderschreef.

 


v.l.n.r. Corinne Frottier Sensei, Amy Hollowell Roshi, Catherine Genno Roshi, Genpo Roshi,
Frank Roshi en Michel Oltheten Sensei

 


Bernie en Frank Roshi op een Zen Peacemakers-wijding in de zendo Gent in 2015.

facebook