Dit voorjaar zal Frank Roshi enkele keren online een onderricht (J. teisho) geven over de Sanghasoetra, een document van onze moedertempel in Los Angeles dat de interne verhoudingen beschrijft in een zengemeenschap. Wij plannen ook soms op zaterdagnamiddag een overleg- en studiemoment op Zoom over deze tekst, die je hieronder vindt. Omdat onze geloften in de Sanghasoetra ter sprake komen, worden onze leden die jukai voorbereiden ten zeerste uitgenodigd.

 

*

In aanvulling op haar statuten, en op het ‘Ethisch en deontologisch charter’ van de Boeddhistische Unie, bereidt Zen Sangha een ‘intern reglement‘ voor. Dit document, vroeger huishoudelijke reglement genoemd, wil de interne verhoudingen en afspraken binnen de gemeenschap regelen.

Ter voorbereiding zullen wij samen de komende maanden de ‘Sangha Sutra’ van het Zen Center van Los Angeles (ZCLA) bestuderen. Deze uitgebreide intentieverklaring van de moedertempel van onze ‘White Plum’-zenlijn plaatst de structuur en de werking van een hedendaagse zengemeenschap binnen het uitgesproken perspectief van de persoonlijke beoefening en de geloften. Deze interne regeling over de ethische praktijken is het resultaat van een jarenlange reflectie en beoogt een veilige, gezonde en vruchtbare spirituele omgeving. Het is ook een uitgebalanceerde aanvulling op de White Plum Asanga Code of Ethical Conduct, die de Zen Sangha reeds in 2014 onderschreef.

De Sangha Sutra van ZCLA bevat de volgende documenten:

1. De Sanghasoetra, die de achtergrond en de context voor ethisch gedrag uiteenzet.
2. De Verklaring van juist gedrag, die een overzicht geeft van heilzaam gedrag voor onze leden, organisatie en Sangha.
3. De Conflict Oplossingsmethodiek en de Klachtenprocedure, waarin de taken van van de ethiek- en de verzoeningskring zijn   vastgelegd en de procedures voor het oplossen van conflicten en het aanpakken van grieven.
4. Ethische verklaring voor ZCLA-leraren, waarin ethische richtlijnen voor leraren verbonden aan ZCLA zijn bepaald.

 

Ter inspiratie willen wij dus systematisch deze tekst met de sanghaleden bestuderen.

  • Er komen verschillende studiemomenten over de tekst op zaterdagnamiddag; het eerste ging door op 23 januari.
  • Op 13 februari 2021 organiseren wij voor de sanghaleden een eerste workshop over de psychologische, interpersoonlijke en sociale dynamieken binnen een spirituele gemeenschap (het deel over ‘ Key Concepts in Human Interaction’).
  • Een werkgroep bestudeert de procedures in de Sanghasoetra en bereidt de redactie van ons intern reglement voor.
  • Frank Roshi zal aspecten van de Sanghasoetra toelichten in enkele teisho’s, verbindingen leggen met het ‘Ethisch en deontologisch charter’ van de Boeddhistsische Unie en vragen beantwoorden.

Het opstellen van een intern reglement en de studie van de Sanghasoetra kadert in het proces dat wij als gemeenschap gaan in antwoord op de ontwikkelingen van het voorbije jaar. Wij zijn bereid te leren van het verleden, maar nu willen wij graag naar de toekomst kijken en naar hoe wij onze werking kunnen consolideren en verbeteren.
Zen Sangha neemt zich tevens voor om rond ethische praktijken permanent vorming en duiding aan te bieden.
In afwachting van een definitieve versie zullen binnenkort reeds delen van een ‘voorlopig intern reglement’ aangeboden worden.

Hieronder vind je de volledige tekst in het Engels van de Sangha Sutra.
Het is niet de bedoeling dat Zen Sangha de (volledige) tekst overneemt. ZCLA bestaat al vijftig jaar, heeft een andere geschiedenis dan Zen Sangha, is veel groter en is ook anders (wettelijk) georganiseerd. Wij beseffen tevens dat hun tekst gegroeid is in een monastieke, residentiële omgeving, die cultureel verschillend is van de onze, en dat wij dus de vertaalslag zullen maken naar onze eigen situatie en behoeften.

Downloaden (PDF, 1.52MB)