In aanvulling op haar statuten, en op het vernieuwde ‘Ethisch en deontologisch charter’ van de Boeddhistische Unie, bereidde Zen Sangha een ‘intern reglement‘ voor, dat door de Algemene Vergadering van Zen Sangha vzw op 12 juni 2021 werd aanvaard en goedgekeurd.

Dit document, vroeger huishoudelijke reglement genoemd, vind je hier.

Het Intern reglement wil vanaf nu de interne verhoudingen en afspraken binnen de gemeenschap regelen en kadert in het proces dat wij als gemeenschap gaan in antwoord op de ontwikkelingen van het voorbije jaar. Wij zijn bereid te leren van het verleden, maar nu willen wij graag naar de toekomst kijken en naar hoe wij onze werking kunnen consolideren en verbeteren.
Wij nemen ons voor om verder deze eerste versie van het Intern reglement te verfijnen en staan open voor opmerkingen en suggesties. Er waren ten andere hierover reeds twee studiemomenten.

 

 

De Sanghasoetra

Dit voorjaar gaf Frank Roshi online onderricht (J. teisho) over de Sanghasoetra, een document van het Zen Center van Los Angeles (ZCLA), dat de interne verhoudingen beschrijft in een zengemeenschap.
Er waren ook verschillende overleg- en studiemomenten op Zoom over deze tekst, die je hier vindt (The Sangha Sutra – ZCLA Ethics Practices.docx).

Ter voorbereiding van ons Intern reglement bestudeerden wij dus de voorbije maanden deze ‘Sangha Sutra’. Deze uitgebreide intentieverklaring van de moedertempel van onze ‘White Plum’-zenlijn plaatst de structuur en de werking van een hedendaagse zengemeenschap binnen het uitgesproken perspectief van de persoonlijke beoefening en de geloften. Deze interne regeling over de ethische praktijken is het resultaat van een jarenlange reflectie en beoogt een veilige, gezonde en vruchtbare spirituele omgeving. Het is ook een uitgebalanceerde aanvulling op de White Plum Asanga Code of Ethical Conduct, die de Zen Sangha reeds in 2014 onderschreef.

De Sangha Sutra van ZCLA bevat de volgende documenten:

1. De Sanghasoetra, die de achtergrond en de context voor ethisch gedrag uiteenzet.
2. De Verklaring van juist gedrag, die een overzicht geeft van heilzaam gedrag voor onze leden, organisatie en Sangha.
3. De Conflict Oplossingsmethodiek en de Klachtenprocedure, waarin de taken van van de ethiek- en de verzoeningskring zijn vastgelegd en de procedures voor het oplossen van conflicten en het aanpakken van grieven.
4. Ethische verklaring voor ZCLA-leraren, waarin ethische richtlijnen voor leraren verbonden aan ZCLA zijn bepaald.

 

Ter inspiratie lezen en bespraken wij systematisch deze tekst met de sanghaleden.

  • Er waren verschillende studiemomenten over de tekst op zaterdagnamiddag. De laatste studiegroep ging door op 22 mei. 
  • Er waren reeds vier teisho’s over thema’s uit de Sanghasoetra en Frank Roshi zal verder aspecten van de Sanghasoetra toelichten in het onderricht, verbindingen leggen met het vernieuwde ‘Ethisch en deontologisch charter’ van de Boeddhistsische Unie en vragen beantwoorden. De laatste teisho hierover was op 8 mei.
  • We vertaalden, lazen en bespraken reeds verschillende fragmenten van de Sanghasoetra. Je vindt hier een pagina met deze vertalingen.
  • Een werkgroep bestudeerde de procedures in de Sanghasoetra en bereidde de redactie van ons intern reglement voor waarin wij o.a. ook de rol van onze vertrouwenspersonen en van de ethiek- en de vertrouwenskring zullen omschrijven.
  • De workshop over de psychologische, interpersoonlijke en sociale dynamieken binnen een spirituele gemeenschap (het deel over ‘ Key Concepts in Human Interaction’) voor de sanghaleden wordt gepland van zodra we weer in de zendo kunnen samenkomen. 
  • een online workshop ‘Communicatie bij conflict’ met Ruud Baanders op 1 mei rond de ‘GUIDELINES FOR SPEAKING WITH OTHERS’ uit de Sanghasoetra (p.36) moesten we noodgedwongen uitstellen.

Zen Sangha neemt zich tevens voor om rond ethische praktijken permanent vorming en duiding aan te bieden.

 

 

Hier vind je de volledige tekst in het Engels van de Sanghasoetra: The Sangha Sutra – ZCLA Ethics Practices.docx

Het was niet de bedoeling dat Zen Sangha de (volledige) tekst overneemt. ZCLA bestaat al vijftig jaar, heeft een andere geschiedenis dan Zen Sangha, is veel groter en is ook anders (wettelijk) georganiseerd. Wij beseffen tevens dat hun tekst gegroeid is in een monastieke, residentiële omgeving, die cultureel verschillend is van de onze, en dat wij dus de vertaalslag zullen maken naar onze eigen situatie en behoeften.

*

Een tekst die wij gebruikten in de teisho en in de studiegroep vind je hier:
Verklaring voor ethisch gedrag voor ZCLA leraren – vertaling Sanghasoetra 8 mei

Hier vind je de link naar
ons Interne reglement en het vernieuwde ‘Ethisch en deontologisch charter’ van de Boeddhistische Unie van België.