Op 15 maart was een Bijzondere Algemene Vergadering gepland om de sangha te informeren over de moeilijkheden die zich de voorbije maanden in de werking hebben voorgedaan. Wegens de coronapandemie en ziekte van sommige bestuurders is die samenkomst toen op de valreep uitgesteld.
Van zodra de overheid de maatregelen versoepelt zal een nieuwe datum voor deze Algemene Vergadering worden aangekondigd.