Deze Bijzondere Algemene Vergadering is bedoeld om de sangha te informeren over de moeilijkheden die zich tijdens de winter in de werking hebben voorgedaan. Deze samenkomst gaat door in de zendo van Gent van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur.

Wij zullen uiteraard de  coronamaatregelen in acht nemen, die op dat moment voor de erediensten gelden.
Op dit moment volgen wij de huidige voorzorgsmaatregelen.

– anderhalve meter afstand houden

– de handen ontsmetten bij de ingang

– geen voorwerpen voor gemeenschappelijk gebruik aanraken

– de keuken blijft gesloten en wij serveren geen koffie, thee of water (deelnemers brengen zelf iets mee om te drinken)

– mondmaskers mogen, maar hoeven niet

Het doel van deze Bijzondere Algemene Vergadering is op een serene en respectvolle manier onze gemeenschap te informeren over wat er toen gebeurd is en de rol aan te geven die de Raad van Bestuur daarin speelde.  Graag willen wij ook de huidige situatie toelichten en onze verdere stappen duiden. Ook onze twee vertrouwenspersonen krijgen het woord. In de mate van het mogelijke zullen vragen beantwoord worden voor zover de vertrouwelijkheid en de privacy geëerbiedigd worden.

De voorbije maanden zochten wij externe expertise en advies bij Leantis, de dienst preventie- en welzijnsbeleid op het werk, die Zen Sangha vzw helpt om haar wettelijke verplichtingen als werkgever na te komen. Hun preventie-adviseur, die ons de voorbije maanden begeleidde, zal op deze vergadering als observator aanwezig zijn en indien nodig (om een veilig gesprekskader te bewaren) tussenkomen.

Iedereen die wil kan deze Bijzondere Algemene Vergadering bijwonen, waarop niets hoeft gestemd te worden.

Adres:
zendo Gent,
Elyzeese Velden 10B

Klik hier voor de wegbeschrijving