Naar aanleiding van de Week van de Eenheid nodigt IWG (Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent) i.s.m. De Gouden Meridiaan vzw je van harte uit voor een gezamenlijk initiatief dat vrede en dialoog tussen mensen wil versterken.
Onder de koepel van de Sint-Pieterskerk verzorgen verschillende levensbeschouwingen samen een gevarieerd programma in woord, muziek en zang.
Ook Zen Sangha doet actief mee met een samenzang van onze 'Metta chant' en een woordje van Roshi.
OPROEP! Wij willen graag een sanghakoor samenbrengen. Wie doet mee?
Als je wil meezingen, laat het ons weten en kom af.

 Het zwaartepunt van de namiddag is de soefipraktijk van sama, het meditatief dansen van de 'draaiende' derwisjen onder begeleiding rietfluit, trom en cymbaal. Al ronddraaiende verspreiden zij liefde naar eenieders hart. Zoals de grote soefidichter Roemi
 terffend schreef: 
"Ik behoor geen enkele religie toe. 
Mijn religie is de religie van de liefde. 
Elk hart is mijn tempel."
 
Verscheidene levensbeschouwelijke tradities brengen aanvullend liederen, recitaties, teksten en meditaties.
Deze manifestatie beoogt de bewustwording rond eenheid te ondersteunen bij verschillende culturen, tradities en religies.
Daarin sluit zij aan bij het thema van de Week van de Eenheid: 'Doe goed, zoek recht'. Het zoeken naar recht, vraagt ons – net als het leren goeddoen – om na te denken over de verdeeldheid, die veroorzaakt wordt door ongelijkheid en racisme, en zet ons
ertoe aan om onrecht tussen mensen ook aan te pakken.
In dit besef willen wij samen dit interlevensbeschouwelijk programma vieren.
Na het programma is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een drankje en hapje aangeboden door De Gouden Meridiaan vzw.

Wees welkom en breng vrienden en kennissen mee!
 
ZONDAG 15 JANUARI 2023
van 15 tot 17 u.
O.L.Vr. Sint-Pieterskerk
Sint-Pietersplein te Gent


 
www.iwgent.be