zenmeditatie is viering, viering is meditatie

 

Frank Roshi komt op zondag 17 november naar de zendo van Bergen op Zoom.
Wij organiseren een hele dag zenbeoefening voor onze Nederlandse vrienden, die zich verbonden voelen met de Zen Sangha. Wij zijn te gast in de mooie, stille zendo bij Kees Hagenaar.
Deze dag van verdiepte zenpraktijk staat open voor alle geïnteresseerden en sympathisanten. Voorkennis of ervaring is niet vereist.

 

In het zenonderricht wil Frank Roshi de innige verwantschap tussen zazen en liturgie verkennen en toelichten. Zenmeditatie is een liturgische act in haar belichaamde, performatieve presentie.
Net zo is liturgie als viering (soetrazingen bijvoorbeeld) de rituele, contemplatieve uitdrukking van onze zazen.
Zazen en liturgie maken beide op een verbindende manier het onzichtbare zichtbaar.

 

 

Programma
Na het ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur, starten we stipt om 10 uur met twee periodes zenmeditatie. Na een korte pauze, is er opnieuw zazen en een zenonderricht door Frank Roshi (J. teisho).

De lunch wordt voor ons klaargemaakt en gebruiken wij samen.
Na een korte wandeling, sluiten wij de dag af met twee periodes zenmeditatie en een soetradienst. Het einde is voorzien om 16.30 uur.

 

Aanmelden
Om de praktische zaken te regelen, vragen wij om je vooraf aan te melden bij Keeshgn172@gmail.com of bel   0(0 31)6  23 77 49 75. 

 

Bijdrage
voor deze dag is 20 euro, inclusief lunch en drankjes.

 
Locatie
Glen Millerstraat 24 – huisje 87 te Bergen op Zoom
De Glen Millerstraat is een doodlopende zijstraat van de Ravelstraat. Rij rechtdoor en passeer het groen hek en parkeer je auto op het Volkstuinencomplex De Bommesee.
 
Actuele informatie: www.zensangha.nl
 


Lees hier meer over Frank Roshi

 

Wij kijken er naar uit jullie in Bergen-op-Zoom te ontmoeten en er samen
een mooie, betekenisvolle dag van te maken.
De dag staat open voor iedereen, ook ter kennismaking.
Breng dus niet alleen je ruime hart
maar ook geïnteresseerde vrienden en kennissen mee.