Zaterdag is er vanaf 9 uur zazen in de zendo van Gent. Na de koffiepauze doen wij om 11 uur opnieuw een halfuurtje meditatie. Daarna volgt er een open luistercirkel met als thema de voorbije tijd in onze gemeenschap.

 

9 uur zazen
10.20 koffie en thee
11 zazen
11.30 luistercirkel
12.40 einde

Iedereen is van harte welkom!
Gesuggereerde bijdrage: 5 tot 10 euro.
Deze activiteit wordt niet online aangeboden.

 

 

 

De luistercirkel

Vele culturen kennen het gebruik om zittend in een kring tot verhaal te komen en naar de stem van anderen te luisteren. Oorspronkelijk komt de luistercirkel (council circle) uit de Native American traditie.
Bij bepaalde indianenstammen sprak en luisterde men in een cirkel terwijl de vredespijp doorgegeven werd. In de vroege jaren negentig werd deze traditionele praktijk van de luisterkring door Jack Zimmerman en Virginia Coyle, auteurs van “The Way of Council”, verder ontwikkeld.
Sinds vijfentwintig jaar is de luisterkring binnen de White Plum zenlijn een aanvaarde en vaak beoefende spirituele praktijk, ook in de Zen Sangha.

De luisterkring nodigt uit tot luisteren en spreken vanuit het hart, tot samen aanwezig zijn bij wat op een bepaald moment ‘is’. In gewaarzijn luisteren en spreken zonder oordeel brengt verbondenheid én waardering voor verscheidenheid. Wij luisteren naar, zijn in voeling met en drukken de ‘geest van dit moment’ uit.
De luisterkring is een veilige plek en gaat uit van partnerschap en gelijke verantwoordelijkheid tussen alle deelnemers.

*

De luistercirkel hanteert vier eenvoudige richtlijnen die de basis vormen voor de interactie in de kring.

De eerste richtlijn is om “vanuit het hart te luisteren” als een ander spreekt.
Dit betekent luisteren voorbij oordeel, luisteren met een open geest, zelfs als je het niet eens bent met wat de persoon zegt. Luister niet alleen met je verstand, maar ook met je hart.

De tweede richtlijn is om “vanuit het hart te spreken” als je aan de beurt bent en het ‘luisterding’ hebt.
Dit betekent dat je niet alleen met je hoofd en je ideeën spreekt, maar ook met je gevoelens.
Het betekent ook dat je je eigen verhaal naar eigen vertrouwen zo eerlijk mogelijk vertelt.
Je hebt talloze belangrijke en betekenisvolle ervaringen. Als je er waarachtig over spreekt, spreek je vanuit je hart.

De derde richtlijn is om “spontaan te spreken”.
Dat betekent dat we innerlijk niet voorbereidt wat je gaat zeggen. Daar zijn goede redenen voor. Ten eerste, als je nadenkt over wat je gaat zeggen, dan luister je niet helemaal naar de persoon die aan het woord is. Ten tweede, als je niet vooraf plant wat je gaat zeggen, zul je vaak verbaasd zijn over wat er op je afkomt als je aan de beurt bent.

De laatste richtlijn is om ’ter zake te spreken’.
Iets dat ’ter zake’ is, heeft niets extra’s. Gebruik alleen die woorden die nodig zijn om je punt of verhaal over te brengen.
Als je spreekt, hou je er rekening mee dat anderen ook graag een kans willen hebben om te spreken, en dat er weinig tijd is. Vergeet niet dat niemand hoeft te spreken.

Deze vier richtlijnen vormen de basis voor alle luistercirkel.

Er zijn verder nog enkele afspraken o.a. over het ‘luisterding’, over de vertrouwelijkheid van de cirkel en over de intentie om niet ‘over het vuur te spreken’.
Maar die zullen dan toegelicht worden.

 

Begeleiding: Frank De Waele Roshi

 

 

Wij volgen strikt de volgende, op dit moment geldende, coronamaatregelen voor alle activiteiten in de zendo van Gent:

– hou anderhalve meter afstand

– draag een mondneusmasker, ook tijdens de meditatie

– ontsmet je handen bij de ingang

– gebruik en raak slechts één stoel aan

– raak geen voorwerpen voor gemeenschappelijk gebruik aan

– de keuken blijft gesloten

– was je handen na toiletgebruik