Shokendag op zaterdag 24 september
in zendo Gent

van 9 tot 16.30 uur

Adres
Zen Sangha zendo Gent, Elyzeese Velden 10 B
Voor een wegbeschrijving klik hier

Programma
In de voormiddag is er zazen, koandokusan en teisho. Wij zingen samen ook enkele liederen (de gelofte van Shantideva, de metta chant).
In de namiddag is er zazen, duiding en luisterkring.
Het onderwerp van het zenonderricht is de gelofte van Shantideva en een eenvoudige zelfzorgmeditatie, die gebaseerd is op onze ‘jikiji’-oefening.

De dag begint stipt om 9 uur met zazen – koffie vanaf 8.30u – en eindigt rond 16.30 uur.
Een warme lunch is voorzien.

Deze dag van verdiept zenonderricht is bedoeld voor de persoonlijke shokenstudenten van Frank Roshi, die hen daar dan ook hoopt te mogen begroeten. Maar iedereen is welkom voor de voormiddag, die verloopt zoals elke zaterdag met teisho om 11.30 uur.

 

Bijdrage 20 euro

 

 

Shoken
Shoken is een zenritueel van hart tot hart tussen leraar en zenstudent, die de trainingsrelatie tussen hen twee symboliseert. Shoken bekrachtigt de bereidheid van de student om gemeend en intensief van aangezicht tot aangezicht te werken met een zelfgekozen, erkende zenleraar. Anderzijds bezegelt shoken de integere en toegewijde betrachting van de leraar naar de student toe, die gegrond is in zijn persoonlijke ervaring van de intimiteit en de praktijk van shoken.
Shoken is het wederzijds erkennen van elkaars ware natuur en in die zin niets anders dan transmissie zelf.

De elf praktijken van een shokenstudent

Een zenbeoefenaar in de Zen Sangha

  • onderhoudt een gemeende zazenbeoefening,
  • gaat op dokusan,
  • neemt regelmatig deel aan sesshin en aan andere activiteiten (teisho, studiegroep, zazenkai, straatretraite, enz.) en
  • beoefent dana d.i. vrijelijk geven wanneer de situatie het vraagt.

Daarenboven neemt de shokenstudent in de Zen Sangha zelf ook de persoonlijke beoefening op van de volgende zeven praktijken:

1. sanzen: langere dokusan
2. koanstudie
3. jikiji: de vier onmiddellijke praktijken
4. vrijwillig werken in en voor de sangha
5. studie: zich een door Roshi opgegeven tekst of een boek eigen maken, d.w.z. in de loop van het jaar de volledige tekst traag lezen, herlezen, overwegen en daarbij moeilijke woorden opzoeken en persoonlijke aantekeningen maken.
6. per maand thuis ten minste twee pasteltekeningen op A4-formaat maken
7.de shokendagen als prioriteit zien en bijwonen