Regelmatig komen wij samen met vrijwilligers palliatieve zorg en iedereen die betrokken is bij situaties van leven en sterven.

De Open Groep Leven en Sterven nodigt iedereen uit die zich vanuit een boeddhistische visie als vrijwilliger willen inzetten in de palliatieve zorg of zich uit interesse zich willen verdiepen in een boeddhistische aanpak binnen de zorgsector.

 

Als een ster in de dageraad,
als een luchtspiegeling, als een vlam in de wind
als druppels dauw of een luchtbel in het water
als een droom,
als een bliksemflits of een wolk:
zo moet men alles wat ontstaan en samengesteld is,
beschouwen.

 

OPEN GROEP
LEVEN en STERVEN
zondagnamiddag 24 februari

van 14 tot 17 uur
Adres
: Samye Dzong Brussel,
Capouilletstraat 33 te 1060 Brussel (Metro Louiza)

Begeleiding: Frank De Waele Roshi

 

Iedereen is van harte uitgenodigd, ook mensen die willen kennismaken!

Bijdrage: 5 euro.

Wij verkennen samen hoe onze boeddhistische spiritualiteit en praktijk ons bij ons palliatieve werk kan inspireren, ondersteunen en voeden met o.a. stiltemomenten, gerichte meditatie-oefeningen, luistercirkel, teksten en duiding.
De namiddag wordt begeleid door Frank De Waele Roshi.

Deze open groep Leven en Sterven wordt georganiseerd in samenwerking met de Boeddhistische Unie van België met en voor al onze vrijwilligers palliatieve zorg en ‘ervaringsdeskundigen’ van onze sangha’s.  De samenkomst staat echter ook open voor alle geïnteresseerden van binnen en buiten onze gemeenschappen.

Deze open groep wil werkelijk open zijn voor iedereen die door palliatieve zorg geboeid is: mensen uit verschillende sangha’s en gemeenschappen, betrokkenen, nabestaanden, mensen die zelf ziek zijn, vrijwilligers (in opleiding), …

 

Zondag 24 februari van 14 tot  17 uur.
Iedereen welkom!
Koffie, thee en koekjes voorzien.
Bijdrage: 5 euro

Adres
Adres: Samye Dzong Brussel,
Capouilletstraat 33 te 1060 Brussel (Metro Louiza)

’s Morgens werkt Zen Sangha mee aan de organisatie van een inspiratiemoment waarin wij samenkomen en delen rond boeddhistisch vrijwilligerswerk in de gevangenis. Lees hier meer