Maandelijk komen wij samen met vrijwilligers palliatieve zorg en
iedereen die betrokken is bij situaties van leven en sterven.

De volgende Open groep Leven en Sterven gaat door op
zondagnamiddag 18 maartvan 14 tot 17 uur in Samye Dzong,
Capouilletstraat 33 te 1060 Brussel (Metro Louiza).
Deze namiddag sluit aan op de Inspiratiedag Palliatieve Zorg,
daar georganiseerd door de BUB. Lees hier meer
.
Voor hen die zich vanuit een boeddhistische visie als vrijwilliger willen inzetten in palliatieve
zorgen of zich uit interesse zich willen verdiepen in een boeddhistische aanpak binnen de zorgsector.

 

Als een ster in de dageraad,
als een luchtspiegeling, als een vlam in de wind
als druppels dauw of een luchtbel in het water
als een droom,
als een bliksemflits of een wolk:
zo moet men alles wat ontstaan en samengesteld is,
beschouwen.

OPEN GROEP
LEVEN en STERVEN
zondagnamiddag 18 maart

van 14 tot 17 uur
Samye Dzong Brussel,
Capouilletstraat 33 te 1060 Brussel
(Metro Louiza)

 

Iedereen is van harte uitgenodigd, ook mensen die willen kennismaken!

Bijdrage: 5 euro.

 

De open werkgroep Leven en Sterven wordt georganiseerd in samenwerking met de Boeddhistische Unie van België met en voor al onze vrijwilligers palliatieve zorg en ‘ervaringsdeskundigen’ van onze sangha’s. De open groep wil in het bijzonder de mensen die de opleiding ‘Boeddhistisch Consulent in de Zorgsector’ volgden (weer) samenbrengen en ondersteunen.
De samenkomst staat echter ook nog steeds open voor alle geïnteresseerden van binnen en buiten onze gemeenschappen.
Wij verkennen samen hoe onze  boeddhistische spiritualiteit en praktijk ons kan inspireren, ondersteunen en voeden met o.a. stiltemomenten, gerichte meditatie-oefeningen, luistercirkel, teksten en duiding.
De namiddag wordt begeleid door Frank De Waele Roshi.

Deze open groep wil werkelijk open zijn voor iedereen die door palliatieve zorg geboeid is: mensen uit verschillende sangha’s en gemeenschappen, betrokkenen, nabestaanden, mensen die zelf ziek zijn, vrijwilligers (in opleiding), …

Zondag 18 maart van 14 tot  17 uur.
Iedereen welkom!
Koffie, thee en koekjes voorzien.
Bijdrage: 5 euro
Adres:
Samye Dzong Brussel,
Capouilletstraat 33 te 1060 Brussel (Metro Louiza)