Maandelijk komen wij samen met vrijwilligers palliatieve zorg en iedereen die betrokken is bij situaties van leven en sterven.
De volgende Open groep Leven en Sterven gaat door op
zondag 3 december van 14 tot 17 uur bij de Zen Sangha te Gent.
Voor hen die zich vanuit een boeddhistische visie als vrijwilliger willen inzetten in palliatieve
zorgen of zich uit interesse zich willen verdiepen in een boeddhistische aanpak binnen de zorgsector.

 

Als een ster in de dageraad,
als een luchtspiegeling, als een vlam in de wind
als druppels dauw of een luchtbel in het water
als een droom,
als een bliksemflits of een wolk:
zo moet men alles wat ontstaan en samengesteld is,
beschouwen.

OPEN GROEP
LEVEN en STERVEN
zondagnamiddag 3 december

van 14 tot 17 uur
centrum Zen Sangha, Elyzeese Velden 10B te Gent

Iedereen is van harte uitgenodigd, ook mensen die willen kennismaken!

Bijdrage: 5 euro.

 

De open werkgroep Leven en sterven wordt georganiseerd in samenwerking met de Boeddhistische Unie van België met en voor al onze vrijwilligers palliatieve zorg en ‘ervaringsdeskundigen’ van onze sangha’s. De open groep wil in het bijzonder de mensen die de opleiding ‘Boeddhistisch Consulent in de Zorgsector’ volgden (weer) samenbrengen en ondersteunen.
De samenkomst staat echter ook nog steeds open voor alle geïnteresseerden van binnen en buiten onze gemeenschappen.
Wij verkennen samen hoe onze  boeddhistische spiritualiteit en praktijk ons kan inspireren, ondersteunen en voeden met o.a. stiltemomenten, gerichte meditatie-oefeningen, luistercirkel, teksten en duiding.
De namiddag wordt begeleid door Frank De Waele Roshi.

Deze open groep wil werkelijk open zijn voor iedereen die door palliatieve zorg geboeid is: mensen uit verschillende sangha’s en gemeenschappen, betrokkenen, nabestaanden, mensen die zelf ziek zijn, vrijwilligers (in opleiding), …

Zondag 3 december van 14 tot  17 uur.
Iedereen welkom!
Koffie, thee en koekjes voorzien.
Bijdrage: 5 euro
Adres: centrum Zen Sangha, Elyzeese Velden 10B te Gent