Information in English at the bottom of this webpage.

 

Scott Williams Sensei is een jongere dharmabroer van Frank Roshi. Hij begeleidt sinds 2013 de Hazy Moon Sangha in Doncaster (Engeland) en ontving dharmatransmissie van Genno Roshi in september 2021.
Op zaterdagvoormiddag 4 juni om 11.30 uur zal Sensei voor onze sangha via Zoom in het Engels onderricht geven over Mazu’s ‘Ordinary Mind is the Way’, na de zazen van 11 uur.
Je kan thuis online meevolgen of je kaan naar de zendo van Gent komen, maar breng dan je eigen smartphone met oortjes mee!

 

9 uur   zazen
9.45   koandokusan
10.20 uur   koffie, koeken en thee
11 uur   zazen (online)
11.30 uur   teisho (online)
12.40 uur   einde

 

Dit is de Zoomlink:
https://us02web.zoom.us/j/82730261444?pwd=U0g0SHlmY3Z3eTd2TkJHZHdDekY0QT09

Lees hier meer over hoe te zoomen.


 Bijdrage
:
suggestie 10 euro – breng wisselgeld mee naar de zendo!

Adres
Elyzeese Velden 10 B, 9000 Gent.
Voor een
wegbeschrijving klik hier

 


Lees meer over Scott Sensei hier.

Je wordt uitgenodigd en vriendelijk aangemoedigd om binnen uw mogelijkheden dana te geven voor dit online onderricht.
Je kan dat hier doen.

In januari was er een online studiegroep aan de hand van de tekstfragmenten van Mazu Daoyi (709-788) hieronder.

FRAGMENTEN

‘De Weg moet niet beoefend worden. Hoed je alleen maar hem niet te bezoedelen. 
Wat is bezoedelen? Als je een geest hebt van geboorte-en-dood en van doelbewust doen en maken, dan is dat bezoedeling. Als je de Weg direct wilt kennen, wel, dan is de gewone geest de Weg. 
Wat is de gewone geest? Gewone geest betekent geen doelbewust doen en maken, geen goed of slecht, geen grijpen of afwijzen, geen eindig of oneindig, geen heilig of profaan…
Nu, al deze [volgende] zijn niets anders dan de Weg: lopen, staan, zitten, liggen, antwoorden op omstandigheden en je zaken afhandelen.’

vertaald naar: The Annotated Translation of Mazu Daoyi’s Discourses, Sermon 4.10, uit: Jinhua Jia (2012), The Hongzhou School of Chan Buddhism in Eighth- through Tenth-Century China, SUNY Press, p. 123

 

Toen Dazhu Huihai voor het eerst naar Jiangxi kwam om Mazu te bezoeken, vroeg Mazu: “Waar kom je vandaan?” De meester [Dazhu] antwoordde: “Van de Dayunsi in Yuezhou.” Mazu vroeg: “Wat is je bedoeling om hier te komen?”
Hij antwoordde: “Ik kom om de Boeddha-dharma te zoeken.” Mazu zei: “Zonder naar je eigen schat te kijken, waarom verlaat je je huis en dwaal je rond? Hier heb ik niet één ding. Wat voor soort Boeddha-dharma zoek je?” Daarop boog de meester, en vroeg: “Wat is Huihai’s eigen schat?” Mazu antwoordde: “Dat wat mij op dit moment vraagt is uw schat. Hij is volkomen compleet en er ontbreekt niets aan. Je bent vrij om het te gebruiken. Wat is het nodig om buiten te zoeken?” Bij het horen van deze woorden, realiseerde de meester zijn oorspronkelijke geest, voorbij weten en voelen. Overgelukkig, boog hij en bedankte hem.

vertaald naar: The Annotated Translation of Mazu Daoyi’s Discourses, Dialogue 1.18, uit: Jinhua Jia (2012), The Hongzhou School of Chan Buddhism in Eighth- through Tenth-Century China, SUNY Press, p. 128

 

Misschien is de bekendste formulering hiervan afkomstig van Mazu’s leerling Nanquan (Nansen) in een ontmoeting met Zhaozhou (Joshu), opgetekend als Zaak 19 van de Mumonkan:

Joshu vroeg Nansen eens: ‘Wat is de Tao?’
Nansen antwoordde: ‘De gewone geest is de Tao.’
‘Moeten we er ons dan op richten of niet?’ vroeg Joshu.
Nansen zei: ‘Als je probeert je er op te richten, dan ga je er van weg.’
Joshu ging verder: ‘Als we niet proberen, hoe kunnen we dan weten dat het de Tao is?’
Nansen zei: ‘De Tao behoort niet toe aan weten of aan niet-weten. Weten is illusie, niet-weten is wezenloos onbegrip. Als je werkelijk tot de Tao van geen twijfel komt, is het als de grote leegte, zo wijds en grenzeloos. Hoe dan, kan er juist of verkeerd zijn in de Tao?’
Bij deze woorden werd Joshu plotseling verlicht.

vertaald naar: Zenkei Shibayama, Zen Comments on the Mumonkan,1974

 

De calligrafie hierboven is van zenmeester Hakuin Ekaku (1686-1769) en leest ‘Hei Jo Shin Kore Do’ of ‘De gewone geest is de Weg’.

 

 

 

‘Ordinary Mind is the Way’
online teisho with Scott Williams Sensei on Saturday June 4th

 

Scott Williams Sensei is a younger dharma brother of Frank Roshi. He has been guiding the Hazy Moon Sangha in Doncaster, England since 2013 and received dharma transmission from Genno Roshi in September 2021.
On Saturday morning June 4th Scott Sensei will be teaching on Mazu’s “Ordinary Mind is the Way” in English for our Sangha on Zoom at 11.30am, after the zazen of 11am.

This is the Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82730261444?pwd=U0g0SHlmY3Z3eTd2TkJHZHdDekY0QT09

Meeting ID: 827 3026 1444
Passcode: 213861

 

Read more about Scott Sensei here.

‘The Way needs no cultivation, just not defiling it. What is defilement? When you have a mind of birth and death and an intention of creation and action, all these are defilement. If you want to know the Way directly, then ordinary mind is the Way. What is an ordinary mind? It means no intentional creation or action, no right or wrong, no grasping or rejecting, no terminable or permanent, no profane or holy.’

Mazu Daoyi, Sermon 4.10, in: Jinhua Jia (2012), The Hongzhou School of Chan Buddhism in Eighth- through Tenth-Century China, SUNY Press, p. 123

 

You are welcome and encouraged to offer dana generously within your ability for this online teaching.
You can do so here.

 

***