Sinds vijftien jaar is Zen Sangha actief lid van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG).
Bekijk hier het filmpje met de nieuwjaarsboodschappen van de vertegenwoordigers van de verschillende  levensbeschouwelijke gemeenschappen van Gent.
Lees meer hieronder

 

 

Interlevensbeschouwelijk panel over ‘Fratelli Tutti’
Zaterdag 6 februari 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
Zoom-sessie

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent organiseert op zaterdagvoormiddag 6 februari een interlevensbeschouwelijk gesprek over de laatste encycliek van paus Franciscus Fratelli tutti (Allen broeders – over broederlijkheid en sociale vriendschap).
Inleider is bisschop Lode Van Hecke. Hij gaat in gesprek met Freddy Mortier, voorzitter de Mens.nu, en Naïma Lafrarchi, juriste en onderwijskundige, bijzondere leermeester islam. Moderator is Els Goetghebuur.
De sessie (10u tot 12u) is digitaal (via zoom). De deelnemers kunnen vragen stellen via de chat.

 

Fratelli tutti

Deze sociale encycliek werd door paus Franciscus ondertekent in Assisi op 3 oktober 2020, aan de vooravond van het feest van Franciscus van Assisi aan wie hij zijn pausnaam en ook de titel van deze encycliek ontleent. In mei 2015 verscheen zijn ecologische encycliek, eveneens met een titel ontleent aan het bekende zonnelied van de heilige Franciscus: Laudato Si’ – over de zorg voor het gemeenschappelijk huis.

In Fratelli tutti pleit Paus Franciscus voor een universele en open broederlijkheid die mensen in staat stelt om elke persoon, nabij of veraf, te erkennen te waarderen en te beminnen. Hij herhaalt in het laatste hoofdstuk van zijn encycliek de oproep die hij eerder deed samen met de grootimam Ahmed Al-Tayyeb tot vrede, gerechtigheid en broederlijkheid.
Dit achtste en laatste hoofdstuk (Godsdiensten in dienst van broederlijkheid in de wereld) vormt het uitgangspunt van dit panelgesprek.

De Nederlandstalige vertaling van Fratelli tutti, verzorgd voor de Belgische Bisschoppenconferentie, is inmiddels in druk beschikbaar bij de uitgeverij Halewijn.
Vind hier echter een voorlopige werkvertaling

 

Inschrijven

Om deel te nemen moet je je vooraf aanmelden via deze link
‘In-zoomen’ kan op 6 februari vanaf 9.50u.