Krokussesshin UITGESTELD
 
Frank Roshi nodigde voor deze sesshin zijn dharmabroer Michel Oltheten Sensei uit, net zoals eerder Amy Roshi en Corinne Sensei in onze sangha te gast waren. Michel Sensei, die in 2014 van Genno Roshi transmissie kreeg te Frandeux, leidt de bloeiende Zen Heart Sangha in Den Haag en zal op zaterdag en zondag hier daisan aanbieden, onderricht geven en de sesshin mee begeleiden.
 
 
 
 
 

Tijdens de twee eerste dagen van deze vierdaagse, stille retraite verkennen we met Roshi verschillende zenoefeningen van lichamelijkheid.
In voeling zijn met het verstilde én het bewegende lichaam, de wandelmeditatie (J. kinhin), het buigen, de uitdrukking van de koan, de meditatieve handenarbeid, het samen zingen, de moedra’s en het toegewijde ritueel: wij ontdekken de spirituele rijkdom van de belichaamde zenpraktijk in de toegepaste oefeningen en de heldere instructies. In het aangehouden en doorvoelde gewaarzijn van ons lichaam onthult zich een aangeboren, open en nonduale aanwezendheid.
Gaandeweg zal ook meester Dogen’s beroemde maar geheimzinnige slogan ‘lichaam-en-geest-laten-wegvallen’ (J. shinjin datsuraku) hierin tot leven komen.

 

Zenmeditatie en verstilling staan centraal op deze retraite (J. sesshin) die in volledige stilte verloopt. Wij mediteren ongeveer zes uur per dag. Nieuwe zenbeoefenaars zijn zeer welkom en krijgen persoonlijk instructie en begeleiding in zenmeditatie (J. zazen) en in de andere meditatieve praktijken en gebruiken van een zenretraite.

Zenmeditatie vangt aan bij dageraad en wordt gevolgd door het ontbijt. Na de werkmeditatie is er opnieuw zazen. Na de lunch heeft een retraitedag nog twee periodes meditatie. Daarnaast is er soetrazingen en het avondmaal. Er is een kort, persoonlijk gesprek (J. dokusan) met de leraar (J. roshi) voorzien en elke middag is er teisho, d.i. een zenonderricht.

De deelnemers volgen het volledige dagprogramma en verbinden zich door hun deelname tot het bewaren van de stilte en het meehelpen bij het opruimen op zondagnamiddag.
Maaltijden zijn vegetarisch, maar niet veganistisch en gebeuren op formele, meditatieve wijze (J. oryoki), behalve ’s avonds.

Iedereen is van harte welkom. De retraite is open en toegankelijk voor iedereen.

 

 

Inschrijving en betaling.

Deelnamebijdrage

periode lidmaatschap deelnamebijdrage
4 nachten kostenbijdragend lid € 175
andere € 190
3 nachten kostenbijdragend lid € 135
andere € 150
2 nachten kostenbijdragend lid € 100
andere € 110

Kostenbijdragende Zen Sanghaleden zijn zij die het jaarlijkse Zen Sanghalidgeld en de jaarlijkse kostenbijdrage gestort hebben. Lees hier meer over lidmaatschap In de deelnamebijdrage is er een klein deel solidariteit voorzien, dat ons solidariteitsfonds aanvult.

Aanmelden

Inschrijvingen kan met het online aanmeldingsformulier . Daarop krijg je een bevestigingsmail van je aanmelding, waarna je het juiste bedrag van de deelnamebijdrage stort op de rekening van Zen Sangha vzw met vermelding van ‘Krokussesshin 2020’ en je eigen naam.

Rekening Zen Sangha :

IBAN-nummer: BE81 8901 5424 8724
BIC-code: VDSPBE91

Voor meer inlichtingen – of in geval van moeilijkheden met de aanmelding – schrijf aan registratie@zensangha.be

 

dharmabroers Michel en Frank

 
 

Praktisch

Periode

  • Begin sesshin: woensdagavond 26 februari om 18 uur – ontvangst met soep en brood
  • Einde sesshin: zondagnamiddag 1 maart rond 15 uur (na het opruimen)

Locatie

Adres: Zen Sangha zendo Gent
Elyzeese Velden 10 B
9000 Gent
Voor een wegbeschrijving klik hier

Meebrengen

Losse, donkere kledij, slippers en eventueel eigen bankje of kussen.
Slaapzaak als je bij sanghaleden thuis overnacht.

Overnachten

Wij bieden enkele overnachtingsplaatsen aan bij mensen van de sangha thuis aan 10 euro per nacht (douche inbegrepen), te betalen aan het gastgezin.
Reserveer hiervoor bij ons als je aanmeldt voor de sesshin.

Men kan ook overnachten in Het Rustpunt, het Karmelietenklooster in de Burgstraat, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.

 Nieuw prijzen !  Prijs per overnachting: € 57 per nacht + 3 € city-tax per nacht. Parkeren kan aan 9€/nacht.
Inlichtingen tel: 09 225 95 71
email: info@rustpunt.net
Burgstraat 46 – 9000 GENT
www.rustpunt.net

Verloop van de dag

7:00 zenmeditatie
9:00 ontbijt
10:15 werkmeditatie
11:30 koffie en thee
11:45 zazen en dharmavoordracht
13:15 middagmaal
middagpauze
15:30 koffie en thee
16:00 zazen
17:50 soetrazang
18:15 avondmaal
19:45 zazen
21:00 vier geloften

Bovenstaand programma kan steeds aangepast worden.

facebook