Zen Sangha is a unique project of deepened Zen practice for lay people with meditation, study and personal guidance. Our community offers an extensive program of vases, retreats, education and volunteering, accompanied by an experienced Zen Master. Zen Sangha has twelve local meditation groups. The core values of our practice are sincerity, intimacy and truthfulness.

Your membership and contribution will make it possible for Zen Sangha to remain an inspiring place and a refuge for so many, and we are very grateful for that.

We greatly appreciate the encouragement of our members who have renewed their Zen Sangha membership and already donated.
We hope that those who are indeed considering membership 2018 will support us in this important work with a generous end-of-year grant.

For your Zen Sangha membership 2018, click here

Thank you in advance
and with affection in the Dharma,

Frank De Waele Roshi


Zen Sangha est un projet unique de pratique zen approfondie pour les laïcs avec méditation, étude et accompagnement personnel. Notre communauté offre un vaste programme de vases, de retraites, d’éducation et de bénévolat, accompagné par un Maître Zen expérimenté. Zen Sangha a douze groupes locaux de méditation. Les valeurs fondamentales de notre pratique sont la sincérité, l’intimité et la sincérité.

Votre adhésion et votre contribution permettront à Zen Sangha de rester un endroit inspirant et un refuge pour tant de gens, et nous vous en sommes très reconnaissants.

Nous apprécions grandement l’encouragement de nos membres qui ont renouvelé et donné leur adhésion à Zen Sanghali.
Nous espérons que ceux qui envisagent d’adhérer en 2018 nous appuieront dans ce travail important avec de généreux dons de fin d’année..

Pour votre adhésion à Zen Sangha 2018, cliquez ici

 

Merci d’avance
et dans le Dharma,

Frank De Waele Roshi


Zen Sangha is een uniek project van verdiepte zenpraktijk voor leken met een ruim en boeiend aanbod van meditatie, studie en persoonlijke begeleiding. Onze gemeenschap biedt een uitgebreid en verscheiden programma aan van zazen, retraites, vorming en vrijwilligerswerk, onder begeleiding van een ervaren zenmeester. Zen Sangha heeft twaalf lokale meditatiegroepen. De kernwaarden van onze beoefening zijn oprechtheid, innigheid en waarachtigheid.

Jouw lidmaatschap en bijdrage maakt het mogelijk dat Zen Sangha een inspirerende plek en een toevlucht blijft voor zovelen en daarvoor zijn wij erg dankbaar.

Wij waarderen ten zeerste de bemoediging van onze leden die hun Zen Sanghalidmaatschap hernieuwden en reeds doneerden.
Wij hopen dat zij, die inderdaad een lidmaatschap 2018 overwegen, ons  in dit belangrijk werk willen steunen met een vrijgevige eindejaarsgift.

Voor je Zen Sangha lidmaatschap 2018, klik hier

 

Dank bij voorbaat
en genegen in de Dharma,

Frank De Waele Roshi