Van woensdagmorgen 1 tot vrijdagnamiddag 3 november
is er een stille zenretraite in onze zendo in Gent.
De beoefening op deze driedaagse zijn hartspraktijken.
De sesshin kan ook online gevolgd worden.

 

Op woensdag 1 november is er een dodengedenking.
Zazen begint die dag reeds om 10 uur met erna een pauze. Om 11 uur is er opnieuw zazen en daarna een soetradienst met een bloemenofferande voor onze dierbaren die overleden zijn. We ronden af met een luistercirkel.
De dodengedenking is open voor de hele sangha.
Iedereen is welkom, ook mensen die niet aan de herfstsesshin deelnemen.
Bezorg de naam van diegene die je wil gedenken graag vooraf aan Frank Roshi.

 

 

Zenmeditatie en verstilling staan centraal op deze retraite (J. sesshin) die in volledige stilte verloopt.
Zenmeditatie vangt aan bij dageraad en wordt gevolgd door het ontbijt. Na de werkmeditatie is er opnieuw zazen, gevolgd door zenonderricht (J.teisho). Na de lunch heeft een retraitedag nog twee periodes meditatie. Daarnaast is er soetrazingen en het avondmaal. Wij eten op meditatieve wijze (J. oryoki).
Nieuwe zenbeoefenaars zijn zeer welkom. Zij krijgen persoonlijke instructie en begeleiding in zenmeditatie (J. zazen) en in de andere meditatieve praktijken en gebruiken van een zenretraite.

De informatie voor online deelname vind je onderaan deze pagina.

 

 

De ‘Dharani van grote liefde van Kwan Yin’, een oud boeddhistisch gebed dat je onderaan deze pagina vindt, is de leidraad voor onze retraite. Frank De Waele Roshi zal in het dagelijkse onderricht de hartpraktijken van deze mooie tekst toelichten. De dharani lezen wij ook samen en bestuderen het in een dagelijkse studiecirkel.

 

IN DE ZENDO DEELNEMEN

De deelnemers volgen het volledige dagprogramma en verbinden zich door hun deelname tot het toegewijd oefenen, tot het bewaren van de stilte en het meehelpen bij het opruimen. Iedereen is van harte welkom, de retraite is open en toegankelijk voor iedereen!

 

VERLOOP VAN DE DAG woensdag 1 november
Open voor iedereen.

  9:30   ontvangst met koffie, thee en koeken
10:00   zazen
10:40   pauze

11:00   zazen
11:30   dodengedenking: soetradienst en luistercirkel

13:00   middagmaal
De dag verloopt verder zoals op donderdag.

 

VERLOOP VAN DE DAG op donderdag 2 november

7:00    zenmeditatie
9:00    ontbijt
10:15   werkmeditatie
11:15   koffie en thee
11:30   zazen en zenvoordracht
13:15   middagmaal

middagpauze

15:30   koffie en thee
16:00   zazen
17:50   soetrazang
18:20   informeel avondmaal
19:45   zazen
21:30   dagsluiting

De voormiddag van vrijdag is zoals donderdag, maar de namiddag is korter en de sesshin sluit om 17.30 uur.
Bovenstaand programma kan steeds aangepast worden.

 

 

Deelnamebijdrage sesshin in zendo Gent

periode lidmaatschap deelnamebijdrage
van woensdag 1 tot vrijdag 3 november
kostenbijdragend lid 90 euro
andere 110 euro

Kostenbijdragende Zen Sanghaleden zijn zij die het Zen Sanghalidgeld voor 2023 én de jaarlijkse kostenbijdrage gestort hebben. Lees hier meer over lidmaatschap
In de deelnamebijdrage is er een klein deel solidariteit voorzien, dat ons solidariteitsfonds aanvult.

 

 

Aanmelden

Inschrijven kan hier met het aanmeldingsformulier.

Na aanmelding kan je het juiste bedrag van de deelnamebijdrage storten op de rekening van Zen Sangha vzw met vermelding van ‘herfstsesshin 2023’ en je EIGEN naam.

Rekening Zen Sangha :
IBAN-nummer: BE81 8901 5424 8724

BIC-code: VDSPBE91

Voor meer inlichtingen, schrijf aan registratie@zensangha.be

 

Begin sesshin woensdagmorgen 1 november ontvangst vanaf 9.30 uur, zazen om 10 uur.
Einde
sesshin vrijdagnamiddag 3 november na de opruim rond 17.30 uur.

 

 

Maaltijden zijn meditatief in oryoki (met kommetjes) en vegetarisch, maar niet veganistisch.

Locatie
Zen Sangha zendo, Elyzeese Velden 10B, Gent.
Voor een wegbeschrijving, klik hier.

Meebrengen
Losse, donkere kledij, slippers en eventueel eigen bankje of kussen.
Slaapzak als je bij sanghaleden thuis overnacht.

 

Overnachten
Wij bieden enkele overnachtingsplaatsen aan bij mensen van de sangha thuis aan 10 euro per nacht (douche inbegrepen), te betalen aan het gastgezin.
Reserveer hiervoor bij ons als je aanmeldt voor de sesshin.

Men kan ook overnachten in de mooie retraiteplaats Het Rustpunt, het Karmelietenklooster in de Burgstraat, waarmee wij al lange tijd een samenwerkingsverband hebben. Het Rustpunt biedt ons een speciale prijsafspraak aan. Vermeld daarom uitdrukkelijk dat je deze retraite bij Zen Sangha volgt.
Tegenwoordig is het Rustpust snel volgeboekt en ook wat duurder. Vraag dit na.
Parkeren kan aan 10€/nacht.
Inlichtingen tel: +32 9 9 225 95 71
email: info@rustpunt.net
Burgstraat 46 – 9000 GENT
www.rustpunt.net

Of deelnemers zorgen zelf voor verblijf in Gent (jeugdherberg, airb&b, camping, enz.).

 

 

ONLINE DEELNEMEN

 

 

Deze retraite kan je ook online via Zoom volgen. Het online-aanbod is open en toegankelijk voor alle beoefenaars en vrienden van de Zen Sangha, en ook voor ‘nieuwkomers’, ongeacht hun ervaring met meditatie, boeddhisme of zen.

De deelnemers volgen de driedaagse naar eigen mogelijkheden. Wij zoemen het volledige programma van de sesshin zoals het in de zendo plaats heeft (zie ‘Verloop van de dag’ hierboven). Je kan dagelijks online vier keer zazen en kinhin meedoen én op donderdag en vrijdag een rechtstreekse teisho (onderricht) bijwonen. Gedurende de retraite is ook een persoonlijk videogesprek (dokusan) met Frank Roshi voorzien.
De luisterkring op 1 november wordt evenwel niet gezoomd, maar de studiecirkel wel.

 

Hoe meedoen?
Voor deze driedaagse, die gemakkelijk te volgen is, bedienen wij ons van het eenvoudige en gebruiksvriendelijke Zoom. Registreren bij Zoom is niet nodig.
Als je voor de online-sesshin aangemeld bent, ontvang je op dinsdag 31 oktober van ons per mail de juiste Zoomlink voor de retraite.
De eerste zoomsessie is op 1 november om 10 uur.
Klik de betreffende link open enkele minuten voor aanvang en je bent bij ons!
Meld je nu aan en ga met ons mee in de stilte. 
 
Let wel
Op een tablet of smartphone moet wel een app worden gedownload:
Apple: https://apps.apple.com/us/app/id546505307
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Als je hierboven klikt op de link van de bijeenkomst wordt de Zoom App automatisch gestart. Na het invullen van je naam kun je deelnemen aan de bijeenkomst.
 
 

 

Inschrijven en betalen voor de online-retraite

Deelnamebijdrage
Zestig euro voor de volledige drie dagen.

Aanmelden
Aanmelden kan je hier met het online aanmeldingsformulier.

Na aanmelding kan je de deelnamebijdrage storten op de rekening van Zen Sangha vzw met vermelding van ‘online herfstsesshin 2023’ en je EIGEN naam.

Rekening Zen Sangha :
IBAN-nummer: BE81 8901 5424 8724

BIC-code: VDSPBE91

Voor vragen of meer inlichtingen, schrijf aan registratie@zensangha.be

 

 

VRAGEN

Vraag: Wat als ik niet de hele (online) retraite kan meezitten?
Antwoord: Je mag zelf kiezen hoeveel je meedoet, maar men schrijft in voor minimum twee dagen. Je kan de volledige driedaagse volgen of een deel van de retraite meedoen, weggaan en later weer terugkomen.

Vraag: Hoe neem ik deel aan de online retraite?
Antwoord: We zullen elkaar online ontmoeten en oefenen op het eenvoudige Zoom-format. Zie de duidelijke gebruiksaanwijzing hierboven. De links om deel te nemen aan de retraite zullen op 27 april naar uw e-mail worden gestuurd. Kom dan gewoon online en volg mee.

Vraag: Hoe krijg ik een interview met Roshi?
Antwoord: Roshi zal elke deelnemer persoonlijk uitnodigen voor een één-op-één videogesprek. Dit zal een gelegenheid zijn om vragen die je hebt over de praktijk te stellen en/of om te werken met koan.

Vraag: Wat moet ik doen om me voor te bereiden?
Antwoord: Maak thuis een rustige plek klaar om te mediteren waar je niet onderbroken wordt. Je kan een klein altaartje opzetten met dingen die je inspireren zoals bijvoorbeeld een boeddhabeeld, een foto, een kaars of bloemen. Zit op een meditatiekussen, een bankje of een stoel.

Vraag: Kan ik meedoen met mijn telefoon of tablet?
Antwoord: U kunt deelnemen met een telefoon of tablet, maar een laptop is zeer aan te bevelen.

 
 

Dharani van de grote Liefde van Kwan Yin

 

Ik neem mijn toevlucht tot de Verlichte,
ik neem mijn toevlucht tot zijn Leer,
ik neem mijn toevlucht tot zijn gemeenschap.
Ik neem mijn toevlucht tot Kwan Yin,
het grote wezen van Verlichting,
de grote liefdevolle.

Aum, jij die geen vrees kent.
Nu ik tot jou gebeden heb, laat mij komen in je hart.
Jij, die de edele, door allen aanbeden, bent, Kwan Yin.
Jouw leven is de vervulling van alles wat zin heeft,
het is het zuivere leven dat alle wezens doet zegevieren
en het pad van ons bestaan begaanbaar maakt.

Aum, jij die alles weet en al het wereldse te boven gaat.
Wees geprezen, groot wezen van Verlichting.
Alles is bezoedeld in het aardse leven,
doe jij daarom het werk in mijn hart.

Grote Overwinnares, ik ga verder en hou vol,
ik roep Indra de Schepper aan:
Kom in beweging en wend je tot mij, Onbevlekte,
kom, kom en hoor, hoor mij.
Ik voel een vreugde in mij opkomen,
Spreek, spreek, en geef mij leiding.
Laat de Waarheid in mij leven zonder bedenksels van mij,
Grote Kracht, Overwinnares, Zoete Dauw.
Ontwaakt ben ik, volledig ontwaakt.

Genadevolle, Liefdevolle,
heerlijkste onder de moedigen, wees gegroet.
Jij bent de volledigheid van alles, wees gegroet.
Jij, die alles bereikt hebt, wees gegroet.
J
ij, die Meesteres bent van het pad, wees gegroet.
Jij, die het diamanten bewustzijn van de Waarheid hanteert, wees gegroet.
Jij, die het wiel van de Dharma draait met jouw hand, wees gegroet.
Jij, die gezeteld bent in de lotus, wees gegroet.
Jij, die bent de wortel van de eeuwigheid, wees gegroet.
Jij, die alleen maar Liefde bent, wees gegroet.

Geprezen zij de Verlichte,
Geprezen zij zijn Leer,
Geprezen zij zijn Gemeenschap.

Geprezen zij de bodhisattva Kwan Yin.
Wees gegroet, wees gegroet, wees gegroet.
Hoor mijn gebed, Kwan Yin!
Wees gegroet.

 

Licht bewerkt, uit:  Kwan Yin, over het hoger bewustzijn, Ernst Verwaal & Robert The Tjong Tjioe,
Oriëntserie, Ankh-Hermes, Deventer, 1980, p. 144-45