Corona: huidige veiligheidsmaatregelen

Beste vrienden,

 

In het licht van de gunstige evolutie van de gezondheidstoestand werd een protocol ondertekend door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, de hoofden van de erediensten en de voorzitters van de niet-confessionele levensbeschouwingen. Hieronder vindt u de huidige maatregelen:

1. ACTIVITEITEN
Naast de dagelijkse praktijk en de retraites, worden enkel dana- (aanbieden van giften), huwelijks- en begrafenisceremonies georganiseerd door de boeddhistische centra. Daarbij worden de rituelen van de specifieke traditie waar nodig aangepast om de veiligheid te waarborgen. Bij dana-ceremonies worden met name giften overhandigd zonder fysiek contact.

2. AANTAL PERSONEN
De volgende maxima zijn van toepassing, exclusief kinderen tot en met 12 jaar en de boeddhistische consulent:
 • Vanaf 9 juni: max. 100 personen binnen en max. 200 buiten,
 • Vanaf 1 juli: max. 200 personen binnen en max. 400 buiten,
 • Vanaf 1 september: geen beperkingen meer inzake aantal personen, zowel binnen als buiten.
3. ANDERE MAATREGELEN
Afstandsregel: afstand van 1,5 meter tussen elke groep van max. 4 personen
(of meer indien het gaat om personen uit hetzelfde huishouden).
 
Hygiëne 
 • Mondneusmasker: altijd verplicht voor alle aanwezigen vanaf 12 jaar, zowel als men zit, stil staat, zingt, als wanneer men in beweging is;
 • Er worden aan de ingang en op verschillende plaatsen voldoende middelen voor de handhygiëne ter beschikking gesteld;
 • Ruimtes worden maximaal verlucht (verse lucht en/of interne ventilatie).
Belangrijke andere regels
De vereniging benoemt een corona-verantwoordelijke die erop toeziet dat de activiteiten verlopen in overeenstemming met alle bepalingen van het binnenplan / buitenplan.
 
4. SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR RETRAITES
 • Ze vinden plaats met maximum 50 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen;
 • Tot 25 juni 2021 vinden ze plaats zonder overnachting;
 • De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;
 • De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke;
 • De horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen (zoals het maximum aantal van 4 personen per tafel, de 1,5 m afstand tussen de tafelgezelschappen, het niet delen van keukengerei tijdens de bediening van de maaltijden, …).

Naargelang de toekomstige evolutie van de pandemie zouden deze maatregelen kunnen aangepast worden. In dat geval zal u deze informatie vinden op onze internetpagina: http://www.buddhism.be/nl/pers/corona

Voor vragen kan u contact opnemen met het secretariaat-generaal van de BUB of kan u corona-infolijn bellen op het nummer 0800 14 689.

Carlo Luyckx
Voorzitter van de Boeddhistische Unie van België