Met een vijfde teisho rondt Frank Roshi zijn onderrichtingen af over
de prachtige tekst van de 18de eeuwse Japanse zenmeester Torei Enji

Het vers van de praktijk van de bodhisattvagelofte
(klik op de titel voor de tekst)

De grote opvolger van Hakuin geeft in dit gedicht
aan hoe men met onrecht en abusievelijk gedrag kan omgaan.
Voelt deze benadering vandaag aan als té verheven en misschien zelfs culpabiliserend ?
Of kan dit vers ons werkelijk vandaag de dag helpen in onze omgang met mensen die onze grenzen niet respecteren?
We zullen alleszins Torei’s beeldgebruik herdenken en de bespreking van het overigens ontroerende vers kaderen in Torei’s ruimer pleidooi voor een blijvende integratie van de zenpraktijk in het leven (J. kojo).

 

Iedereen is van harte uitgenodigd op dit wekelijkse zenonderricht
in de zendo van Gent
*

9 uur   zazen (meditatie)
9.45   gelegenheid tot koandokusan
10.20   koffie, thee en boterkoeken
11 uur   zazen
11.30   teisho (onderricht)
12.40   einde

Iedereen welkom, ook als kennismaking!
Gesuggereerde bijdrage: 10 euro

Zen Sangha zendo Gent,
Elyzeese Velden 10 B
Voor de wegbeschrijving klik hier