STILLE VREDESWAKE
afspraak:
vrijdag 4 februari
om 18.30 tot 19.30 uur
op het Sint-Baafsplein
(aan de kant van het Belfort).

 

Georganiseerd door Werkgroep Vredespiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen
en de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent
.

Ook Zen Sangha doet mee.
Voel je uitgenodigd en breng je mondmasker mee!

 

Christelijke, andersgelovige en humanistische gemeenschappen komen op 4 februari 2022, Internationale dag van broederlijkheid, samen voor een moment van stille bezinning en gebed met het oog op een vredevolle uitweg uit de huidige gespannen situatie rond Oekraïne.

 

‘De oorlogsdreiging, die over Europa hangt, verontrust ons heel sterk als burgers en als gelovigen. De dynamiek van dreiging en militair opbod wordt opnieuw in alle ernst opgevoerd tussen de NAVO en Rusland. De Koude Oorlog is als het ware terug, maar ook de vrees voor een uit de hand lopend gewapend conflict.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben christenen en niet-christenen een profetische stem laten horen van dialoog, verzoening en samenwerking. Na de Koude Oorlog zijn er bovendien belangrijke stappen gezet in een proces van toenadering en eenmaking in Europa, helaas zonder Rusland er bij te betrekken. Zo kon de oude vijandschap geruisloos terugkeren in vele hoofden en in politieke verhoudingen. Over en weer wordt er nauwelijks geluisterd naar de rechtmatige verzuchtingen van de betrokken bevolking. De tegenover elkaar staande overheden zien de ander vooral in het licht van een mogelijke agressie. Dit alles is op dit ogenblik heel duidelijk rond Oekraïne.’

De Oekraïense stem binnen de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent verwoordt de pijn en angst als volgt:

‘Vandaag kijkt de wereld toe en vraagt zich af: worden godsdienstvrijheid, een vrije pers, een robuust publiek debat afgestraft door de escalatie van een invasie die in 2014 begon? 14.000 mensen, waaronder kinderen, zijn gedood, 1,5 miljoen zijn ontheemd, enkele honderdduizenden leven in doodsangst in de buurt van de frontlinie, en miljoenen lijden aan posttraumatische stress. De oorlog in Oekraïne is echt. Hij doodt, verminkt en vernietigt dagelijks. Een escalatie zal leiden tot nog eens miljoenen vluchtelingen, nog meer doden en gewonden, nog meer tranen en pijn. Toch houdt het volk van Oekraïne moedig stand. Ze bewaren de vrede en vragen om solidariteit en dialoog.’

Waarom kunnen verantwoordelijke politici het roer zo moeilijk omgooien? Waarom kunnen beleidsmensen de tegenstander zo moeilijk zien als iemand met gelijkaardige verzuchtingen naar veiligheid? Er zijn voldoende redenen om aan politici onze stem te laten horen en om ons hart te laten spreken in gezamenlijke momenten van stilte en gebed.

 

Lees meer bij Pax Christi Vlaanderen

Vredeswakes ook in Genk en Antwerpen

In Genk nodigt de katholiek-Oekraïense kerk, Binnenlaan 33 te Waterschei, iedereen uit voor een persoonlijk gebedsmoment tussen 14 en 16 uur. Er zullen teksten ter beschikking zijn.

In Antwerpen is er om 19u een gebedsviering in de kerk van Minderbroeders Kapucijnen: Ossenmarkt 14 (neem zeker mondmasker mee)