Stilte is al te vaak de ontbrekende stem in een debat of protest.
Stilte brengt vrede in onszelf en verbindt met de ander van hart tot hart.

Stilte kan ruimte bieden voor echte verandering.
Door te zitten in stilte werken we aan herstel van evenwicht tussen innerlijk en uiterlijk klimaat.

 

Zen Sangha doet in de namiddag mee aan de sit-in vanaf 14 uur.

 

In de morgen is er stille meditatie van 9 tot 10.20 uur in de zendo van Gent. Na koffie is er opnieuw zazen van 11 tot 11.30 uur.
Daarna geeft Alexandra Mushin Gericke een zenonderricht over ‘Vrouwen en stilte‘ tot 12.45 uur.

Na het zenonderricht  eten wij in de keuken onze lunch op, die wij zelf meebrengen.
Daarna rond 13.30 uur gaan wij in stilte naar de Korenmarkt en zitten wij mee vanaf 14 uur.
Je zit mee zolang je wilt.
Breng best je eigen kussen of bankje mee.

IEDEREEN IS WELKOM!

De sit-in gaat door op de Internationale Dag van de Vrede.

Lees hier meer over dit mooi initiatief waaraan wij graag deelnemen

Facebook Event

Burgers zitten in stilte bijeen op de Korenmarkt in Gent omdat zij ervaren dat stilte een belangrijke voedingsbron is voor vredevol samenleven, omdat stilte ruimte biedt voor echte verandering.
De sit-in beoogt een inspirerende mix van diverse leeftijden, achtergronden, culturen en levensbeschouwingen. De actie wil een andere boodschap laten doorklinken te midden van toenemende drukte en versnelling. Tegelijk kan het samenkomen in stilte in de openbare ruimte ieders persoonlijke stiltebeleving en -praktijk verdiepen en verruimen.

Het opzet wordt gecoördineerd door de sociaal-culturele beweging Waerbeke in opdracht van de stichting Silence for Peace en is een samenwerking van diverse partnerorganisaties.