‘Over zelf en geen-zelf’


De voorbije dagen bracht het onderricht het werkzame spanningsveld ter sprake tussen de vroegboeddhistische ‘drie kenmerken van het bestaan’ en hoe zij in een Mahayanasoetra omgeduid worden. Na ‘lijden/geluk’ en ‘vergankelijkheid/onvergankelijkheid’,
spreekt Frank Roshi in de zenvoordracht over ‘zelf/geen-zelf’.

 

11 uur   zazen
11.30   teisho (onderricht)
12.20   soetrarecitatie
12.40   einde

Nu zaterdag 23 mei bieden wij online zazen aan van 11 tot 11.30 uur, teisho tot 12.20 uur en daarna zingen wij samen een soetradienst ter nagedachtenis van mensen die onlangs gestorven zijn.

Wij reciteren in volgorde de ‘Hartsoetra’, de ‘Identiteit van veelheid en eenheid’, de ‘Enmei Jukku Kannon Gyo’ en de ‘Sho Sai Myo Kichijo Dharani’. De teksten voor de recitatie vind je hier

Als je mensen, die overleden zijn, wil gedenken en vernoemen tijdens de ceremonie, geef dan alsjeblief hun naam door aan Roshi.
Aan het einde van de dienst willen wij ook mensen die nu ziek zijn in gedachte nemen. Ook hun namen kan je doorgeven.
Het einde van deze bijeenkomst is voorzien rond 12.45 uur.

Iedereen is van harte welkom om online mee te doen.
Wij gebruiken Zoom: zie de gebruiksaanwijzing hieronder.

 

Hoe meedoen?
Klik deze Zoomlink enkele minuten voor aanvang van de live streaming open en je bent bij ons!
https://us02web.zoom.us/j/86418369067

Wij waarderen het zeer als je ons steunt met een vrijgevige gift voor de online meditatie en het onderricht.
Doneer vandaag nog je bijdrage hier via een eenvoudige muisklik.

 

Let wel
Op een tablet of smartphone moet wel een app worden gedownload:
Apple: https://apps.apple.com/us/app/id546505307
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Als je hierboven klikt op de link van de bijeenkomst wordt de Zoom App automatisch gestart. Na het invullen van je naam kun je deelnemen aan de bijeenkomst.