Op onze laatste shokendag namen wij ons voor om elk afzonderlijk over de periode van één jaar het uitstekende boek over zenpraktijk ‘On Zen Practice‘ van Taizan Maezumi Roshi en Bernie Glassman te lezen en te bestuderen.
De bedoeling is om zich het boek werkelijk eigen maken, d.w.z. de volledige tekst traag lezen, herlezen, overwegen en daarbij moeilijke woorden opzoeken en persoonlijke aantekeningen maken.

 

Op zaterdagnamiddag 10 november bespreken wij samen in de studiegroep tien bladzijden uit het boek, die over de geloften en jukai gaan. Iedereen is welkom, maar je wordt wel verwacht vooraf de volgende teksten te lezen uit ‘On Zen Practice’en voor te bereiden:

Het korte hoofdstuk ‘Receiving the precepts’ (p. 67-71) van Taizan Maezumi Roshi en twee kleine teksten over de geloften van Jiun Sonja (p. 165-170):’Bodhisattva’s Precepts and the Capacity for Bodhisattva’s Precepts’ (Appendix II) en ‘The Benefits of the Three Treasures’ (Appendix III).
In de studiegroep zullen wij o.l.v. in een cirkelgesprek samen over de inhoud van de teksten uitwisselen.

Praktisch
De studiegroep begint stipt om 13.30 uur met een korte zazen en eindigt rond 16 uur.
Bijdrage: 5 euro.