for the English translation see below

 

Genno Roshi is verheugd een meditatieretraite in het Engels aan te kondigen die de Dana Sangha en de sangha’s van haar opvolgers (Amy Hollowell Roshi, Frank De Waele Roshi, Corinne Frottier Sensei, Michel Oltheten Sensei, João Rodrigues Sensei, Tania Gent Sensei en Scott Williams Sensei) bij elkaar brengt.

Deze retraite biedt een mooie gelegenheid om de verschillende sangha’s en hun leraren te ontmoeten, om samen te oefenen en de eenheid en diversiteit van ons pad te ervaren. Er komen sanghavrienden uit o.a. Frankrijk, Nederland, Engeland, Duitsland, Portugal, Polen en Finland.
De retraite zal ook de dertigste verjaardag vieren van Genno Roshi’s transmissie en dus dertig jaar onderricht in de Dana Sangha. We zullen daarom de retraite afsluiten met een feest op donderdagavond 14 april.

 

Leraars op de transmission van Tania (Millay, 2021)
o.a. Michel Sensei, Frank Roshi, Tania Sensei, Genno Roshi, Amy Roshi, Michel Roshi, João Sensei

De retraite vindt plaats in het Château Frandeux in de Famennes, in het gehucht Frandeux dat ongeveer 10 km van Rochefort ligt. Het kasteel en de andere faciliteiten kijken uit op een meer en liggen in het hart van een 25 hectare groot bos.

 

 

 

Aankomst en vertrek
Deelnemers worden verzocht vrijdag 8 april na 16 uur aan te komen.

De retraite eindigt op vrijdag 15 april in de vroege ochtend vóór 10 uur.

Adres
Château de Frandeux

Rue des Pèlerins 4
5580 Frandeux

Voor meer informatie over Château de Frandeux, zie hun website: www.chateaufrandeux.be

Corona
Wij hoeven geen masker op tijdens de meditatie.
Maar wegens de recente stijging van de besmettingen en het internationale karakter van de retraite, dragen wij uit voorzorg een mondmasker bij andere groepsactiviteiten (meetings, werkmeditatie, soetrazingen, enz.) in huis.
Wij vragen wel iedereen een snelle antigeentest te doen (zelftest) vlak voor aankomst.

 

 


 

Deelnamebijdrage
De bijdrage voor de week, inclusief logies, maaltijden en onderricht, bedraagt 425 euro.

Alleen voltijdse deelname is mogelijk.

 

Aanmelden

Om in te schrijven, gelieve gewoon te mailen naar Jo op registratie@zensangha.be
Maak na het mailen je betaling over op de bankrekening van Zen Sangha en vermeld daarop duidelijk ‘Frandeux 2022’ en je EIGEN naam.
Pas na ontvangst van je betaling is je inschrijving definitief, wat per mail bevestigd zal worden.

Bankrekening Zen Sangha:
IBAN nummer: BE81 8901 5424 8724
BIC code: VDSPBE91

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met registratie@zensangha.be

 

 

 

PRACTISCH

Meebrengen
Mondmaskers.
Twee extra zelftesten (snelle antigeentest).
Losse, donkere kledij voor zazen, slippers en eventueel een eigen bankje of zitkussen (zafu).
Breng a.u.b. uw eigen oryoki kommen mee als je die hebt.

Lakens, dekens en handdoeken worden door het Chatêau verstrekt.

Maaltijden
We zullen oryoki doen, de formele zenmanier van eten met de kommen.
Alle maaltijden zijn veganistisch. Geef in je registratie-email duidelijk aan of je specifieke dieetwensen hebt (bijv. gluten- of lactosevrij).

 

ROUTEBESCHRIJVING

 

Met de trein

Het dichtstbijzijnde treinstation is Rochefort-Jemelle. Vanuit Brussel stopt er om het uur in Jemelle een trein richting Luxemburg. Op vrijdag 8 april organiseren een pendeldienst van het station van Jemelle naar Frandeux. Deelnemers, die met de trein naar de retraite komen, worden om 16.22 uur en om 17.27 uur voor het station opgehaald.

IC 2114 Brussel-Zuid vertrek 14.33 uur – aankomst Jemelle 16.22 uur
IC 2115 Brussel-Zuid vertrek 15.32 uur – aankomst Jemelle 17.27 uur

Als je wil opgehaald worden, geef dit a.u.b. aan op je inschrijvingsemail met vermelding van je naam (namen) en aankomsttijd in Jemelle.
Op vrijdag 8 april kan je dit mobiele nummer +32 489 44 05 39 (Joris) bellen in geval van vertragingen of andere onverwachte reissituaties.

Ook op vrijdagmorgen 15 april zullen we pendeldiensten organiseren naar het station, waar elk uur een trein is naar Brussel-Zuid.

 

Met de auto

Zen Sangha wil graag autodelen organiseren. Wie heeft een vrije plaats in de auto? Wie wil met iemand meerijden? Gelieve dit te vermelden in uw inschrijvingsmail.

Vanuit Brussel

Neem op de Brusselse ring aan het Leonardkruispunt de E411 richting Namur/Luxembourg.
Bij afslag nr. 22, Rochefort, de E411 verlaten en aan het einde van de afslag links af gaan.
Hierna de 1e afslag naar links nemen (steeds borden Rochefort volgen).
Na circa 5 km. bij scherpe S-bocht is een afslag naar links met 4 dorpsnamen: Briquemont, Laloux, Frandeux, Buissonville. Dit bord doemt plotseling op direct na de haarspeldbochten!
Deze smalle secundaire weg circa 2 km volgen tot aan uw linkerhand vlak voor de dorpskern van Frandeux het Château te zien is. Nu nog even langs een hoge muur de weg naar links volgen.
Je passeert de entree van de B&B `Ferme de Frandeux’.(bord “logies”)  Hier niet inrijden, maar de weg omhoog vervolgen. Na 50 meter zie je aan uw linkerhand een smeedijzeren toegangshek waar naast een bordje Château Frandeux te lezen is. Plaats je auto op de parking.

 

 

**********

 

 

GREAT DANA SANGHA RETREAT

April 8 – 15

 

 

 

Genno Roshi is pleased to announce a meditation retreat in English that will bring together the Dana Sangha and the sanghas of her successors (Amy Hollowell Roshi, Frank De Waele Roshi, Corinne Frottier Sensei, Michel Oltheten Sensei, João Rodrigues Sensei, Tania Gent Sensei and Scott Williams Sensei).

This retreat offers a wonderful opportunity to meet the members of all these different sanghas and their teachers and to practice together and experience the unity and diversity of our path.
The retreat will also celebrate the thirtieth anniversary of Genno Roshi’s transmission and therefore thirty years of teaching in the Dana Sangha. We will conclude the retreat with a party to celebrate this together on Thursday April 14th 2022.

 

Teachers at the transmission of Tania (Millay, 2021)
Michel Sensei, Frank Roshi, Tania Sensei, Genno Roshi, Amy Roshi, Michel Roshi, João Sensei
Crédit photo : Christophe

The retreat will take place in Belgium at the Château Frandeux, in the region “Les Famennes” in Wallonia, in the hamlet of Frandeux which is about 10km from Rochefort. The chateau and other facilities overlook a lake and are situated in the heart of a 25 hectares forest.

 

 

Arrival and departure
Participants are requested to arrive Friday, April 8th after 4pm as the building will not be available before this time.
The retreat will end Friday April 15th in the early morning and we will have to leave before 10am.
[times are Central European Time (CET), UTC plus 1 hour].

 

Address
Château de Frandeux
Rue des Pèlerins 4 
5580 Frandeux
Belgium

For more information about the Château: www.chateaufrandeux.be

Corona
It is not required to wear a mask during meditation!
However, due to the recent rise in infections and the international nature of the retreat, as a precaution we wear a mouth mask during other group activities (meetings, working meditation, sutra chanting, etc.) in the house.
We will still ask all participants for a Rapid Antigen (self) Test just prior to arrival.

 


Cost
The participation fee for the week including lodging, meals and teaching, will be 425 euros.

Registration
For your registration, please mail to registratie@zensangha.be

After mailing, transfer your payment to Zen Sangha’s bank account, clearly stating ‘Frandeux 2022’ and your OWN name.
Only after receiving your payment is your registration complete, which will be confirmed by email.

Bank account Zen Sangha:
IBAN number: BE81 8901 5424 8724
BIC code: VDSPBE91

For questions or more information, please contact registratie@zensangha.be

PRACTICAL

What to bring
Mask.
Two extra self tests (Rapid Antigen Test).
Sheets, blankets and towels are furnished by the chateau.
Loose, dark(black) and warm clothing for zazen, slippers and possibly your own bench or sitting cushion (zafu).

Please bring your own oryoki bowls if you have them.

Meals
We will practice oryoki, the formal way of eating with the bowls.
All meals are vegan. Please indicate clearly on your registration email if you have specific dietary requirements (i.e. gluten or lactose free).

 

TRAVEL DIRECTIONS

 

Coming by train

Brussels has three train stations (a fact which causes sometimes confusion): Brussels-North, Brussels-Central and Brussels-Midi (South). The Eurostar and the Thalys trains stop (first) in  Brussels-Midi.
From Brussels-Airport every 15 minutes there is a direct train to Brussels-Midi. The ride takes 20 minutes.

The nearest train station to Frandeux is Jemelle (sometimes indicated as Rochefort-Jemelle).
From Brussels-Midi there is a train every hour (in the direction of Luxemburg) that stops in Jemelle.
We will organize twice a shuttle service from Jemelle station to Frandeux on Friday afternoon April 8th.
Participants coming by train to the retreat will be picked up in front of the Jemelle station at 4.22pm and at 5.27pm.

IC 2114 Brussels-Midi departure 2.33pm  – arrival Jemelle 4.22pm
IC 2115 Brussels-Midi departure 3.32pm  – arrival Jemelle 5.27pm
Details (in English) from https://www.belgiantrain.be/en

Participants  who wish to be picked up, need to mention this ahead, stating their name (s) and arrival time in Jemelle.
On Friday April 8th you can call this mobile number +32 489 44 05 39 (Joris) in case of delays or other unexpected travel situations.

Leaving from Frandeux by train on Friday morning April 15th
Also on Friday April 15th we will organize shuttles to the Jemelle station. Depending on what’s needed, we will organize the timing ‘sur place’. From Jemelle there is a train every hour at 33 to Brussels-Midi. The earliest is at 6:33am, with arrival in Brussels at 8:28am.

 

 

Coming by car

Zen Sangha would like to organise car sharing. Who has free seats available in the car? Who would like a ride?
Please mention this in your registration mail.

Coming from Antwerp-Brussels
Take exit A19 direction Brussels. Just before Brussels take exit E411 and continue towards Namur/Luxembourg. Leave the E411 at exit 22, direction Rochefort. Then take the 1st left turn (still following signs Rochefort). After about 5 km. after a sharp S-bend, you turn left before a traffic sign where 4 villages are named on: Briquemont, Laloux, Frandeux, Buissonville. The sign appears suddenly after a house with light blue coloured window frames! Follow this narrow secondary road approximately2 km until on your left, just before the village of Frandeux, Château Frandeux shows up.

You pass the entrance of the B&B ‘Ferme de Frandeux’ and follow some 50 meters up a narrow road. On your left you will see an iron gate where on a sign ‘Château Frandeux’ is to be read.

Coming from Liège
Follow the signs ‘Namur’. At Namur you take the exit E411 direction Luxembourg. You follow the highway up to exit 22, Rochefort. For further instructions: see above for directions.