‘Op de hooggelegen hellingen, zie ik alleen oude houthakkers.
                    Iedereen daar heeft de geest van het mes en de bijl…
                    Hoe kunnen zij de bergbloemen zien
                    weerspiegeld in het water  – groots en rood?’

                                                                                                  lekenvrouw Chen

 

De klimaatverandering is de uitdrukking van een spiritueel tekort.
Niet de aarde is ziek, maar wel ons menselijk gedrag.
Er is niet alleen de voortschrijdende vernietiging van onze eigen, natuurlijke leefomgeving.  Er is ook de wijdverbreide collectieve ontkenning, waarbij men bevecht, vlucht of verlamt. Daarenboven blijft men, in naam van een soort ‘realisme’, een maatschappelijk immobilisme  goedpraten vanuit een ongegrond vertrouwen in ‘toekomstige’ technologische oplossingen.
‘Iedereen heeft de geest van het mes en de bijl…’

 

Moeder Aarde vraagt van ons echter dringend een spirituele omwerking.
Zij vraagt NU van ons een fundamentele ommekeer van overtuigingen, waarden, intenties, praktijken en gedrag…
Onze scholieren hebben haar oproep gehoord en spiegelen op aandoenlijke wijze het onvermogen van de ‘grote mensen’.

Ook bij hen, die als vrijwilliger of activist actief werken aan het welzijn van onze planeet, is er naast geloof en bereidheid, toch ook onmacht, boosheid, en ontmoediging. Ook bij mensen van goede wil groeit onbegrip, onverdraagzaamheid, frustratie en uitputting. Een ‘wij-zij’-mentaliteit, cynisme en moedeloosheid verbitteren soms de goedbedoelde acties. De problematiek is complex, de uitdagingen overweldigend, het werk veel, maar de mogelijkheden zijn terzelfder tijd enorm…

We staan op een keerpunt.
Hoop, kracht, hart en verbinding willen wij terugvinden.
‘… de bergbloemen zien, weerspiegeld…’

 

In de Zen Sangha zoeken wij hier iets bij te dragen en bieden vanaf nu de groene cirkel aan: een inspirerende ontmoetingsplaats voor mensen, die met onze aarde begaan zijn. Milieuvrijwilligers, eco-activisten, ervaringsdeskundigen, en iedereen, die zich betrokken voelt bij de zorg voor onze planeet, is hartelijk welkom.

Wij bieden een veilige en inspirerende format aan waar verstilling en verbinding centraal staan. Waar wij kunnen herbronnen, delen en samenzijn.
De groene cirkel verfrist, bekrachtigt en verbindt. En wil open en inclusief zijn.
De groene cirkel wil de ‘helpers helpen’.

Frank De Waele Roshi

 

 

Een open ‘groene cirkel’-namiddag wordt regelmatig geprogrammeerd en bestaat uit vier delen:
eerst is er een gezamenlijk moment van stilte, gevolgd door een contemplatieve oefening, die ons bekrachtigt en een middel aanreikt om ons in de concrete wereld te sterken.
Na de pauze met koffie, thee, koekjes – én met ontmoeting en uitwisseling – doen wij een luisterkring waarbij wij vanuit het hart delen en luisteren.
Iedereen is van harte welkom, ook niet-zenbeoefenaars, ook mensen van buiten onze eigen gemeenschap.
Men zegge het voort.
Breng vrienden, gelijkgestemden en andersgezinden mee!

 

Zaterdag 27 april van 14 tot 17 uur
Zen Sangha, Elyzeese Velden 10B, 9000 Gent
Voor de wegbeschrijving klik hier

Begeleiding: Frank De Waele Roshi
Vrije bijdrage.