49 DAGEN PRAKTIJK
in de Zen Sangha van 13 mei tot 29 juni 2023

Vanaf zaterdag 13 mei gaan wij in onze gemeenschap samen het voornemen aan om dagelijks een zenpraktijk naar keuze te beoefenen. Eenieder die wil meedoen kan er zich toe verbinden om in de eigen leefomgeving 49 dagen lang dagelijks een zenoefening te doen.
Ons gewone (online) programma loopt intussen gewoon door. Zie hier

Wij startten op zaterdag 13 mei en gaan negenenveertig dagen lang door tot en met vrijdag 30 juni.
De volgende dag op zaterdag 1 juli zullen wij deze parktijkperiode – en het werkjaar – feestelijk afsluiten met zazen, een luisterkring en een receptie buiten.
Zie voor details die week dan op de startpagina.

 

Doe mee, meld je bij registratie@zensangha.be aan en geef aan welke oefening je dagelijks doet. Dan krijg je een lijst van de andere deelnemers en wat zij doen als oefening.

 

 

 

 

 

‘Een gelofte heeft haar eigen kracht.
Niet ik, maar de gelofte draagt mijn dagelijkse oefening.’
Frank Roshi

De 49 dagen willen uitgesproken contemplatief zijn.
Misschien neem je je voor om dagelijks een meditatie in verstilling te beoefenen, zoals formele zazen, shikantaza, ademhaling volgen, in het hart ademen, enz.

Misschien kies je eerder om dagelijks een praktijk van meditatie in beweging te doen.
Ook hier zijn vele en creatieve mogelijkheden:

  • lichaamsgewaarzijn: buigingen maken (prosternaties), wandelmeditatie (kinhin), tuinieren, qigong, enz.
  • ritueel: middagmoment van stilte, wierook offeren, eten in gewaarzijn, enz.
  • liturgie: Hartsoetra, Fusatsu, Poort van zoete nectar, Metta chant, gatha’s doorheen de dag, enz.
  • contemplatief lezen, schrijven (dagboek) of tekenen
  • recitatie: ochtendvers, vier geloften, leefintenties (kai), 
  • paramita’s beoefenen, enz.

Het kan helpen om (vooraf) over de invulling van je voornemen met Frank Roshi of met sanghavrienden overleggen.

 

Aanwijzingen

Je kan dus zelf bepalen welk soort praktijk je wil doen.
De persoonlijke overweging is van groot belang.
Het helpt om bij één oefening te blijven gedurende de 49 dagen.
Je kan er ook voor kiezen om nu niet mee te doen.
Het punt is dat je het voor je zelf eerlijk overweegt.

Je kan zelf kiezen hoe lang je dagelijks de oefening wil doen.
De ervaring leert dat als wij de lat te hoog leggen, het moeilijk blijkt om vol te houden.
Het gaat immers niet om de prestatie.
Maar ons voornemen wil toch ook een praktijk zijn.
Dus maak je oefening ook niet te vrijblijvend of te minimaal.

De gelofte van 49 dagen praktijk vraagt inzet en doorzetting.
Elke dag oefenen staat in feite los van het feit of ik nu goesting heb of niet.
Dit is niet gebaseerd op wilskracht.
Toewijding is de sleutel, gewaarzijn de oefening en zelfvergetelheid het punt.

49 dagen zenpraktijk wil een gedeelde en medegedragen praktijk in de sangha zijn.
Meld je aan bij registratie@zensangha.be, zoek een medebeoefenaar, of spreek er over in je lokale groep.

 

 

Waarom 49 dagen?

49 dagen dagelijkse oefening is een metafoor voor een proces van overgang en hernieuwing. De duur van 49 dagen verwijst symbolisch naar de bardo (J. chūin 中陰), d.i. de staat van bestaan tussen dood en hergeboorte. Letterlijk betekent chūin dat wat is ‘in het midden tussen’ (chū 中) en ‘verborgen’ of ‘vaag'(in ). In de boeddhistische traditie is er het wijdverbreide geloof dat de overledene in de bardostaat verblijft voor een maximum van zeven weken, of negenenveertig dagen. De bardo is dus de naam van de vierde van de vier levensfasen: geboorte, leven, dood en ’tussenbestaan’.
Een ’tussenbestaan’ kan ook begrepen worden als een beeld voor een tijd van verstilling, verdieping en groei.

 

 

Hakuin Ekaku (1686 – 1769)
Chu (inkt op papier)
het Japanse karakter ‘chu’ betekent ’te midden van’

 

‘Meditatie te midden van activiteit is
honderdduizend keer beter dan meditatie in roerloosheid.’